Gaten slik den ser ut nå, fra rundkjøring Stedje til kryss.
Gaten slik den ser ut nå, fra rundkjøring Stedje til kryss. (Foto: Jørn Kristian Engebø, Statens vegvesen)

Arbeidet med riksvei 5 gjennom Sogndal er i gang

Kveen fikk jobben med et tilbud på 40,3 millioner kroner.

Gravensteinsgata i Sogndal skal bli enda tryggere for myke trafikanter, og det blir ny rundkjøring.

Prosjektet er delt inn i tre faser:

 • Fase 1 er Stedje bru-Ålkrysset.
 • Fase 2 er Ålkrysset-Leighgota.
 • Fase 3 er Leighgota-kulturhuset.

Fram til jul er det fase 1 fra Stedje bru til Ålkrysset som blir utført.

– Vi er i gang med å bygge ny rundkjøring, og vi skal etablere gang- og sykkelvei fra eksisterende rundkjøring til Ålkrysset. Det blir nytt lysanlegg på begge sider av veien, sier byggeleder Jørn Kristian Engebø i Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også

Slik ser prosjektet ut

 • Gravensteinsgata på riksvei 5 er hovedgata gjennom Sogndal. Gata skal få ny gang- og sykkelvei, i tillegg til ny rundkjøring.
 • Stryn-firmaet Kveen er entreprenør, og vant anbudsrunden med 40,3 millioner kroner eks. mva.
 • Gang- og sykkelvei blir bygd på nordsiden av riksvei 5 gjennom Sogndal sentrum, og det blir rundkjøring i krysset mot Dalavegen på fylkesvei 5613.
 • En strekning på om lag 600 meter skal oppgraderes: Veistykket fra Stedje bru i vest til rundkjøringen ved Kulturhuset i øst. Utbyggingen skal gjøre hovedgata bedre for myke trafikanter.
 • Målet med prosjektet er å stimulere til mer sykling i Sogndal sentrum, og legge bedre til rette for gående.
 • ÅDT på strekningen i dag: Cirka 9500. Ti prosent er tungtrafikk.
 • Gravensteinsgata er den mest trafikkerte veistrekningen i Sogndal. Lokale kjøretøy utgjør mellom 60 og 80 prosent av trafikkmengden.
 • Prosjektet skal være ferdig i desember 2022.
Les også

Forsiden akkurat nå