Peab Anlegg AS sikret seg oppdraget verdt 42 millioner kroner.
Peab Anlegg AS sikret seg oppdraget verdt 42 millioner kroner. (Foto: Statens vegvesen)

Arbeidet i gang med ett års utbedring av E6 ved Grong

Peab Anlegg AS, med Austad Maskinstasjon AS som underentreprenør, , har rigget seg til ved anleggsstedet og starter nå på forberedende arbeid ved E6 Fjerdingelvbrua.

Oppdraget består i å bygge en ny bru over Fjerdingelva, ny kulvert over Litlåa og oppgradering av tilstøtende veger på til sammen 900 meter av E6 i Grong kommune i Trøndelag.

Brua over Fjerdingelva er i dag en flaskehals på E6, som skal ertattes med en 55 lang bjelkebru. Foto: Statens vegvesen

- Vi legger opp til brubygging over Fjerdingelva gjennom vinteren. Det var viktig for oss med en så tidlig oppstart som mulig denne høsten, slik at vi forhåpentligvis unngår bygging i elveløpet når det forventes å bli stor vannføring til våren, sier Geir Skjold-Johnsen, byggeleder i Statens vegvesen.

Kan bli stengt i opptil 30 minutter

Fra og med neste uke kan det bli flere daglige stengninger av E6 i forbindelse med sprengningsarbeid. Mannskapet på anlegget vil i utgangspunktet jobbe fire dager i uken, mandag til torsdag.

- Vegen vil bare være stengt så lenge det er behov for det på grunn av sprengning og eventuelt opprydding av stein i vegbanen, og da i maksimalt 30 minutter, sier Skjold-Johnsen.

Entreprenøren har opprettet et varslingssystem for SMS, slik at de som melder seg på vil få gratis varsel på SMS før salvene.

Byggetid på ca. 1 år

Vegvesenet signerte kontrakten for byggingen av nye E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger med Peab Anlegg AS i midten av september.

Kontrakten, som har en verdi på ca. 42,7 mill. kroner, omfatter følgende:

  Illustrasjon: Statens vegvesen
  • Ny bjelkebru over Fjerdingelva på ca. 55 meter.
  • Ny kulvert over elva Litlåa på ca. 18 meter.
  • Riving og fjerning av den gamle brua og eksisterende kulvert.
  • Ny veg på om lag 900 meter av E6.

Byggetiden for prosjektet er beregnet til ca. ett år. Det blir også lagt opp til en periode med sluttrydding våren 2022. 

Del av E6 Fjerdingen-Grøndalselv

Strekningen sør for Fjerdingelva og nord til fv. 764-krysset ved Grøndalselv skal også oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger.

I prosjektets hovedentreprise, E6 Fjerdingen-Grøndalselv, er Vegvesenet nå godt i gang med den konkurransepregede dialogen med tre entreprenører.

- Vi er midt i en spennende prosess med tre grupperinger som er svært ivrige med å utvikle veglinjene sine. Et av de viktige elementene i planleggingsarbeidet er hvordan vi kan gjenbruke massene som tas ut i det samme prosjektet. God massebalanse er nødvendig for å få lavest mulig kostnad og samtidig skåne miljøet ved å unngå deponi og begrense utslippene fra lastebiler som må til for å frakte massene, sier prosjektleder Harald Johnsen i Vegvesenet.

Forsiden akkurat nå