Flotte tunnelportaler i naturstein er bygger, er fra søndre tunnelåpning.
Flotte tunnelportaler i naturstein er bygger, er fra søndre tunnelåpning. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Åpnet: Fra overhengende rasfare til sikker tunnel i Årdal

– Det er et stygt parti som den skal avløse, og dermed er tunnelen et sterkt ønsket prosjekt. Og vi har fått holde på i fred, sånn passelig langt fra bebyggelse. Et kjærkomment anlegg, sier prosjektleder Jørn Fosen Simonsen i Vestland fylke.

Byggeleder Geir Magne Tyssebotn sammen med prosjektleder Jørn Fosen Simonsen, begge ansatt i Vestland fylkeskommune. Foto: Vestland fylkeskommune

Når den 1100 meter lange Ljotelitunnelen samt 700 meter vei nå er åpnet, blir man kvitt en svært vanskelig strekning  på fylkesvei 53 i Årdal kommune innerst i Sognefjorden. Her har det både sommer og vinter vært rasutsatt med både steinsprang, snøskred og is trafikantene i periode kunne møte daglig.

Det ganske spesielle fylkesveiprosjektet er bygget i et svært bratt terreng med opptil 40 prosent helning med store fyllinger, høye og bratte skjæringer på opp mot 26 meter og smal vei å komme seg fram på. Derfor har det blant annet blitt brukt klatregravere på fylkesveiprosjektet, gravemaskiner som henger i vaier. 

Ny veglinje utenom den gamle Holsbrutunnelen

Høyt oppe i Ljotelifjellet ligger den nye tunneøen. Dette bildet er tatt over det ene tunnelpåslaget. Foto: Vestland fylkeskommune

Mye av overskuddsmassene fra tunnelen er kjørt oppå fjellet, der det flater ut. Her er det i samme prosjekt bygd 700 meter med ny veilinje utenom den gamle Holsbrutunnelen. Den er bare 100 meter lang, men temmelig dårlig. Og trang og en sterk tendens til å fryse igjen om vinteren. Så det er en flaskehals det nå er godt å bli kvitt.

– Der går veien inn i ei kløft, det var korteste vei en gang i tiden. Så nå er veien blitt rettere, sier han.

Vegvesenet startet - fylket overtok

Selve Ljotelitunnelen avløser den gamle tunnelen som heter Jåteli 1, kun 50 meter lang, samt et skredoverbygg. Den nye tunnelen er på 1100 meter inkludert portaler. I tillegg er 700 meter vei i dagen bygd ny eller oppgradert.

– Vi startet i 2019, det var i regi av Vegvesenet. Så overtok fylket, og vi har vært så heldige å ha med oss det samme mannskapet fra start, sier Simonsen.

Anlegget er delt i en hovedentreprise (selve tunnelen), og en liten forentreprise, som gikk på å fjerne noen flaskehalser på vegnettet og forsterke eksisterende vei slik at den skulle tåle anleggstrafikken.

Flage Maskin har hatt begge kontraktene.

Bra fjell, men fuktig

Fv. Geir Magne Tyssebotn, byggeleder Vestland, Runar Stadheim i Vegvesenet, Jens Bremer Remø, seniorrådgiver i Vestland og Jørn Fosen Simonsen, prosjektleeder i Vestland. Foto: Vestland fylkeskommune

– Kvaliteten på fjellet har stort sett vært bra. Det var litt krevende med det ene påhogget, i den nedre enden. Der var det litt dårlig, men det gikk greit. Ellers har tunneldrivingen gått bra, sier han.

– Det er jo slik de aller fleste tunneler skal sikkerhetsgodkjennes i henhold til forskriften. Og det er det direktoratet som er myndighet for.

– Hvor var det at det buttet?

– Vi gjorde våre tester siden i fjor vinter. Det styringstekniske anlegget, det som besørger korrekt kommunikasjon med Veitrafikksentralen, ble vi litt plaget med. Det har vært en del fram og tilbake, med utbedringer og nye tester og ny prosess igjen. Og alt vi har gjort underveis skal være med som dokumentasjon. Direktoratet har nå godkjent alt for åpning, og nå ser vi lyset i tunnelen, sier Simonsen.

– Jeg kan ikke si noe tidspunkt for åpning nå. Men ut fra siste dialogen med direktoratet den 9. februar så føler jeg at vi begynner å bli ganske omforente og har god oversikt over de få punktene som gjenstår. Vi regner med å få godkjenning om svært kort tid, sier han.

Og bratt er det

Slik forholdene er i denne dalen, så blir det sterk stigning i selve tunnelen også. 7,5 prosent, og det er slik det er. Dette er jo et skredsikringsprosjekt, hvor tunnelen avløser to aktive skredplasser på vegnettet.

Fakta om fylkesvei 53 Ljotelitunnelen

  • Ny tunnel på 1100 meter inkl. portaler
  • 700 meter vei i dagen er oppgradert eller nybygd
  • ÅDT: 300
  • Prosjektstart: 2019, i regi av Vegvesenet, Vestland fylke tok så over.
  • Hovedentreprenør: Flage Maskin
  • Prosjektering og rådgivning: Multiconsult
  • Kontraktssum: Hovedentreprise på 210 mill. kr. Prosjektet i det hele har en ramme på 335 mill 2021-kr. inkl. mva og byggherrekostnader

– Vi har fått en tørr og tett tunnel, men det var svært mye vann på sine steder. Vi har vel montert 22.000 kvadratmeter med vann- og frostsikring, i nærmere 90 prosent av tunnelen. Det har vært noen få runder med injeksjon. Godt fjell, men fuktig, kan vi si, sier han.

Prosjektet har ellers gått bra fra start og fram til de siste fem prosentene som skapte forsinkelser.

– Litt krevende anlegg, i ei stupbratt fjellside, så det ble høye forskjæringer. Nedre påhogg kom ut i ei ur, og det gikk med et halvt års byggetid for så sikre den først. Der er det satt opp nett og boltstag til den store gullmedalje, det ser nesten ut som en nålepute i fjellet nå, sier Simonsen.

– Vi hadde jo lenge et håp om å åpne før jul. Selve om vi måtte slepe oss gjennom koronaen, så gjorde entreprenøren sitt for å holde framdriften, sier han.

– Hvordan har samarbeidet med Flage Maskin vært?

– Framifrå! Flage Maskin vært en flott samarbeidspartner.

Les også

 

Forsiden akkurat nå