Ny gang- og sykkelvei langs E6 Kvam-Grøtan i Steinkjer kommune.
Ny gang- og sykkelvei langs E6 Kvam-Grøtan i Steinkjer kommune. (Foto: Statens vegvesen)

Åpner ny gang- og sykkelvei i Steinkjer kommune

Langs E6 mellom Kvam og Grøtan i Steinkjer er det bygget 1,6 kilometer ny gang- og sykkelvei.

Nå er det sammenhengende gang- og sykkelveg hele veien mellom Kvam, opp Ekkerberga og fram til Grøtan. Dette knytter boområdene i bygda sammen, og skolebarna og alle andre kan nå gå eller sykle trygt til og fra sentrum av Kvam, skriver Statens vegvesen i en melding.

Trafikksikkerheten langs strekningen er bedret gjennom flere tiltak enn å legge til rette for gående og syklende. Entreprenør Austad Maskinstasjon har utbedret avkjørsler, montert belysning langs hele strekningen og gjort siktutbedringer.

I nordenden er det bygd busslommer og to hvilebenker er satt langs gang- og sykkelvegen. I tillegg er det gjort arbeid med vann- og avløpsanlegg og sikring over fjellskjæringer. Gang- og sykkelveien er bygget på nordsiden av E6, og mye fjell måtte sprenges bort.

– Vi har sanert en gammel mølle og tilbakeført dyrkamark. Her ble det gjort arkeologiske utgravninger i vår, sier byggeleder André Staberg i Statens vegvesen.

At gang- og sykkelvegen nå er ferdig til å kunne tas i bruk feires tirsdag 24. november kl. 12. Varaordfører Øystein Bjørnes i Steinkjer kommune skal klippe snora.

Les også

Forsiden akkurat nå