20. desember åpner denne veien. To fornøyde karer: Fv. Pål-Steinar Karlsen i Vegvesenet og Steinar Myhre i Skanska.
20. desember åpner denne veien. To fornøyde karer: Fv. Pål-Steinar Karlsen i Vegvesenet og Steinar Myhre i Skanska. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Åpner ny E16 i Jevnaker et halvt år før tiden

Statens vegvesen og Skanska fremskynder åpningen av ny E16 i Jevnaker med et halvt år. En skikkelig sluttspurt det siste halvåret gjør at ny vei åpner før jul.

**I Våre Veger nr 10-21 kan du lese en stor reportasje om dette prosjektet. Bestill abonnement her.**

Det betyr at E16 trafikken slipper å kjøre svingene i Olumslinna, og stå i kø gjennom Jevnaker sentrum. I løpet av 21 måneder har entreprenøren bygd 10,5 kilometer ny motorvei med to, tre og fire felt og midtrekkverk fra Åsbygda opp til Olum i Jevnaker, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

God planlegging før byggestart, og effektiv gjennomføring av anleggsarbeidet, gjør at delprosjektleder Pål-Steinar Karlsen (tv.) i Statens vegvesen og prosjektsjef Ole Gudbrand Johnsen i Skanska åpner E16 i Jevnaker 20 desember. Det er et halvt år før tiden. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

I tillegg til motorveien er det bygd to planskilte kryss, 2,7 kilometer fylkesveg med gang- og sykkelvei, og 4,9 kilometer drifts- og skogsbilveier. Det er også bygd opp en 450 meter lang fylling ved Randsfjorden. Planen er å etablere et fortau, og et amfi ut mot vannet ved Hadeland Glassverk.

Les også

Ring 4 rundt Oslo

Til sommeren er planen at E16-trafikken kan kjøre videre fra Åsbygda til Eggemoen i Ringerike kommune over nye Randselva bru. Da vil en viktig veistrekning på den såkalte Ring 4 rundt Oslo være på plass. Det blir ikke bompengeinnkreving før åpningen av Randselva bru til sommeren, skriver Vegvesenet i meldingen.

– Vi åpner årets julegave før juleaften. Det betyr at E16 trafikken får en raskere og tryggere vei, samtidig som vi flytter mye av gjennomgangstrafikken ut av Jevnaker sentrum, sier delprosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen.

Svenådalen bru var tenkt å bli lenger, men ble redusert til 375 meter. Penger spart. Foto: Bjørn Olav Amundsen

E16 Åsbygda-Olum i Jevnaker er ett av to totalentrepriser for veiprosjektet i Ringerike og Jevnaker. Det er PNC Norge som bygger den andre strekningen mellom Eggemoen og Åsbygda.

Les også

Godt forberedt

Skanska vant oppdraget i konkurranse med to andre entreprenører i desember 2019. Da hadde de vært gjennom en grundig anskaffelsesprosess sammen med Vegvesenet. Skanska leverte det laveste og beste tilbudet.

Skanska har bygd avtalt vei til avtalt pris , og holdt seg innenfor budsjettet på 1.085 millioner kroner. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

– Prosessen med å velge entreprenør etter konkurransepreget dialog gjorde at vi var sikre på at vi fikk de beste løsningene. Samtidig kom entreprenøren raskt i gang med anleggsarbeidet. Gjennomføringen av veiprosjektet har vist at vi gjorde de riktige vurderingene i 2019, sier Karlsen.

Etter kontrakten skulle vegen fra Olum til Åsbygda være ferdig innen 1. juli 2022. Et år ut i anleggsarbeidet hadde arbeidet gått så raskt at Vegvesenet og Skanska så en mulighet for å rekke veiåpning før jul i 2021.  Skanska har utført hovedarbeidene innenfor avtalt pris på 1.085 millioner kroner.

Les også

Fikset koronatrøbbel

Flyttet mye masser

  • Entreprenøren har sprengt ca. 870.000 faste m3 steinmasser. Det utgjør ca. 140.000 lastebillass med sprengt stein som er flyttet og lagt ut i veilinjen.
  • Det er flyttet ca. 350.000 m3 løsmasser internt i anlegget.
  • Ny E16 går gjennom et av de store områdene med alunskifer på Østlandet. Entreprenørene har kjørt ut 65.000 tonn alunskifer til spesialdeponi. Det utgjør ca. 5500 lastebillass.
  • Skanska har separert alunskifer fra friskt berg i områder hvor alunskifer lå lagvis med andre bergarter. Slik unngikk Skanska å kjøre 60.000-70.000 tonn blandet stein som spesialavfall til deponi.
  • Det er kjørt ca. 17.000 m3 steinmasser ned til Randsfjorden ved Hadeland Glassverk.
  • Veibyggerne på Jevnaker har også opparbeidet og utbedret 60 mål dyrket mark som erstatning for tapt matjord.
  •  Overskuddsmassene fra prosjektet er benyttet til turstier, traktorveier, lunneplasser, parkeringsplass, støydempingstiltak samt masser til kommune og grunneiere.
  • Overskuddsmasser fra veianlegget er brukt til etablering av skileikanlegg og utbedring av rulleskiløyper for det lokale idrettslaget.

Pandemien skapte problemer med å skaffe nok fagfolk til prosjektet. Myndighetene stengte grensene til Europa samtidig som anleggsarbeidet startet. Skanska skulle bygge 11 betongkonstruksjoner og fire trebruer. Dette ble vanskelig da flere ansatte med spesialkompetanse plutselig ikke fikk reise inn i Norge.

– Vi heiv oss rundt og fikk inn flere nye folk fra bemanningsbyråer og andre entreprenører, sier prosjektsjef Ole Gudbrand Johnsen i Skanska.

Arbeidet med den den 375 meter lange Svenådalen bru ble forsinket i åtte uker på grunn av koronaen.  Med så mange konstruksjoner langs veien, var god framdrift i betongarbeidet avgjørende for at veiarbeidene skulle kunne ferdigstilles som planlagt.

– Ved hjelp av god planlegging, oppfølging, godt samarbeid med byggherre og en utrolig innsats av fagarbeiderne kom vi i mål seks måneder før tida, sier Johnsen.

– Leverer til 20 i stil 

E16 prosjektet får skryt av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Vegvesenet.

– Jevnakerprosjektet hopper bakken ned til 20 i stil. Dette er nok et bevis på at Statens vegvesen bygger ny vei, til avtalt pris, raskere enn planlagt, sier Davik i pressemeldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå