212 ansatte mistet jobben da entreprenørselskapet KA Aurstad gikk konkurs i 2018.
212 ansatte mistet jobben da entreprenørselskapet KA Aurstad gikk konkurs i 2018.

Ansatt tiltalt for grovt kreditorsvik etter konkursen i K A Aurstad AS i Ørsta i 2018

Økokrim startet etterforsking av en tidligere ledende ansatt etter at bostyreren i konkursboet etter K A Aurstad AS anmeldte saken. Selskapet var et maskinentreprenørfirma som blant annet arbeidet med bygging av veier og tunneler.

Tiltalen gjelder salg av eiendeler til underpris fra det konkursrammede selskapet og til et søsterselskap like forut for konkursen. En rekke anleggsmaskiner ble solgt for 20 millioner kroner, som var cirka 60 prosent under markedspris.

Les også: Entreprenøren K. A. Aurstad er konkurs

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Å selge med rabatt i en konkurssituasjon, slik vi ser det er gjort i denne saken, mener vi er alvorlig og straffbart, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen hos Økokrim.

Grov kreditorsvik har en øvre strafferamme på seks år.

Den 4. oktober 2018 ble det inngått avtale mellom K A Aurstad AS som selger og søsterselskapet Aurstad Maskinutleige AS som kjøper, om overdragelse av eiendeler tilhørende K A Aurstad AS for 20.000.000 kroner.

I tiltalebeslutningen fra Økokrim vises det til at tiltalte som styremedlem deltok i avtaleinngåelsen.

I forkant av transaksjonen var han ansvarlig for en utilfredsstillende verdsettelsesprosess, samt medvirket til at det ble gitt rabatt på salgssummen, hvilket resulterte i at eiendelene ble solgt for inntil ca. 60 prosent under reell markedspris. K A Aurstad AS var i en meget utfordrende økonomisk situasjon ved transaksjonen og selskapet gikk konkurs 6. desember 2018.

Les også

Forsiden akkurat nå