Sindre Log tar over som forskningsleder for berg- og geoteknikk i SINTEF Community
Sindre Log tar over som forskningsleder for berg- og geoteknikk i SINTEF Community (Foto: Sintef)

Ansatt som forskningsleder for berg- og geoteknikk i SINTEF

Tettere kontakt med bransjen og økt fokus på tunneler står på agendaen når Sindre Log nå tar over som forskningsleder for berg- og geoteknikk i SINTEF Community.

Log er utdannet sivilingeniør innen anleggsteknikk fra NTNU og kommer til SINTEF fra en jobb i internasjonal tunnelboremaskinindustri. Han har i en årrekke vært involvert i ulike bransjeforeninger og sitter i dag i styret i både Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) og International Tunneling Association (ITA-AITES).

- Det ligger et enormt potensial i undergrunnen. Løsninger på store samfunnsutfordringer, som transport, logistikk, energi, vann og karbonlagring, finnes der, sier Log.

Faggruppen han nå skal lede, er svært engasjert både i norsk og internasjonal tunnel- og anleggsbransje. Forskerne har spisskompetanse innen geoteknikk, numerisk modellering, tunnelteknologi, injeksjon, undergrunnsløsninger, gruvedrift, byggeråstoffer og naturstein. Med Log som forskningsleder øker gruppen satsingen på tunnel ytterligere.

Gruppen kommer til å fokusere på enda tettere kontakt med bransjen som nå vil møte strengere krav og forventninger fra samfunnet. Bransjen står også overfor flere samtidige teknologisprang med elektrifisering, digitalisering og kunstig intelligens, flåtestyring og autonomi.

- SINTEF er i en særstilling for å bidra i disse teknologisprangene gjennom tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagmiljøene, sier Log.

Les også

Bedre bruk av georessurser

Tidligere forskningsleder og PhD Lisbeth Alnæs fortsetter i gruppa og vil jobbe videre med satsningsområdet georessurser, dekkende naturstein, byggeråstoffer og andre mineralressurser.

- Det grønne skiftet krever bedre utnyttelse av ressurser, både fra tunnelvirksomhet og tradisjonelle bergverk, sier Alnæs.

Naturstein, pukk, grus og sand og foredlede produkter som industrimineraler og metaller er nødvendige ressurser for elektrifisering og fornybar energiproduksjon. Behovet vil øke i takt med at verdens befolkning gjør det.

SINTEF samarbeider på tvers av institutter og med bygge-, anleggs- og bergbransjene for å finne bærekraftige løsninger.

Les også

Forsiden akkurat nå