Fylkesvegen på Skjeltene er blant strekningene som har fått store skader etter vinteren. Bildet er tatt like etter at arbeidene med Nordøyvegen startet høsten 2017
Fylkesvegen på Skjeltene er blant strekningene som har fått store skader etter vinteren. Bildet er tatt like etter at arbeidene med Nordøyvegen startet høsten 2017 (Foto: Kjell Herskedal)

Anleggstrafikken kan gjøre Nordøyvegen enda dyrere

Anleggstrafikken ødelegger det eksisterende vegnettet. Samferdselssjefen: -Vi har ikke satt av midler til dette.

Midt-Norges hittil største vegprosjekt, Nordøyvegen i Møre og Romsdal, kan bli enda dyrere. Årsaken er skader på eksisterende vegnett, blant annet som følge av økt anleggstrafikk.

Det er meldt om skader på eksisterende fylkesveg både fra Sandøy og Haram kommuner. Kommunene mottar refusjon fra fylkeskommunen for å holde vegene i farbar stand. De mener at skadene er så store at en normal refusjon ikke er tilstrekkelig.

 

-Ikke avsatt penger

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal sier at det ikke er avsatt penger i budsjettet for Nordøyvegen til å dekke skader på eksisterende veger. Foto:  Kjell Herskedal

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal sier til Våre Veger at han foreløpig ikke har noen oversikt over skadeomfanget og at det blir hypotetisk å anslå hvor stor en eventuell ekstrakostnad kan bli.

-Det er uansett ikke avsatt penger til reparasjoner av det eksisterende vegnettet i budsjettet for Nordøyvegen, sier Fuglseth.

Nordøyvegen har en beregnet totalkostnad på 3,8 milliarder kroner. Arbeidene ble påbegynt i oktober. Hovedkontrakten som er utlyst er beregnet til mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner. Nordøyvegen skal åpnes i 2023.

 

Kulda har gjort sitt

Seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Torgeir Bye, mener at skadene på eksisterende vegnett ved Nordøyvegen skyldes en kombinasjon av økt trafikk, tunge kjøretøy og en vinter med tidvis streng kulde. Dette har ført til at veger har gått i oppløsning både her og der i Møre og Romsdal. 

-Vi ser det samme på steder der det har vært transport av tømmer. Dette er veger som i stor grad er dårlig fundamentert. Mesteparten av vegnettet ligger rett på myra. Da blir resultatet deretter når trafikken av tunge maskiner øker, samtidig som barfrosten gjør sitt med fundamentet for vegen, sier Bye til Våre Veger.

 

Stort etterslep

I Møre og Romsdal er det et stort etterslep på vegvedlikeholdet. Det er en kjent sak at en stor del av fylkesvegnettet er dårlig fundamentert og ikke bygd for stor og tung trafikk.

Fylkesvegnettet i Haram og Sandøy har en begrensning på 10 tonns akseltrykk og 50 tonn totalvekt. Ifølge Bye har det vært utført vektkontroller i anleggsperioden.

-Det er ikke grunn til å tro at vektgrensene er overskredet, sier han.

Forsiden akkurat nå