Anleggsstart for E16 Sollihøgda i 2018

Den 8,4 km planlagte vegstrekningen skal bygges som firefelts motorveg, og har en kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner.

Slik blir det nye kryssområdet ved Bjørum seende ut.
Slik blir det nye kryssområdet ved Bjørum seende ut. Bilde: Ill: Statens vegvesen
Redaksjonen Våre Veger
19. des. 2016 - 08:39

I forslaget fra departemnetet som omfatter både selve utbyggingen og finansiering, går det fram at det skal bygges en tunell på om lag 3,4 km under Sollihøgda og en tunell på om lag 0,8 km under Bukkesteinshøgda.

I tillegg skal det bygges tre planskilte kryss, en døgnhvileplass for tungtransport, en rasteplass og holdeplasser for busser i tilknytning til de planskilte kryssene. Utbyggingen vil også gi et mye bedre og sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil inngå i et lokalvegsystem.

Finansieringen er basert på statlige midler og bompenger. Det vil bli fire nye automatiske bomstasjoner, to på ny E16 og to på dagens E16.  

Totalkostnaden er beregnet til 4,2 milliarder kroner. Anleggsstart blir i 2018 og trafikkåpning i 2022.

- Nå tar vi et nytt, viktig skritt for å bygge bedre vei mellom Sandvika og Hønefoss. Den sterkt trafikkerte E16-strekningen Bjørum - Skaret vil med dette få høyere standard, bli sikrere og få bedre trafikkavvikling. Dette er en viktig satsing for å knytte sammen viktig bo- og arbeidsregioner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Hele strekningen på 8,4 km er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 100 km/t.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.