-Anleggsbransjen tar ikke dataangrep alvorlig
(Foto: Colourbox)

-Anleggsbransjen tar ikke dataangrep alvorlig

Datakriminalitet er den tredje vanligste typen kriminalitet, likevel er få bedrifter i bygg- og anleggsbransjen forsikret mot cyberangrep.

Små og mellomstore bedrifter er utpekt av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) til å være i faresonen.
– Et dataangrep kan lamme hele driften og forårsake store tap, sier Stefan Langva, administrerende direktør i Codan Forsikring, som forteller at mange norske bedrifter årlig betaler ut store summer til kriminelle.
– Det er ikke uvanlig at slike angrep kan koste en bedrift 150 000 kroner, men summene kan også bli langt høyere, sier Stefan Langva.
 

Stort omfang

I fjor ble det gjennomført 22 000 dataangrep i Norge, hvorav 5000 av disse ble karakterisert som alvorlige. Hvert år betaler bedrifter høye summer i løsepenger for å få tilbake data. Langva opplever at norske bedrifter i bygg- og anleggsbransjen ikke tar trusselen på alvor, spesielt gjelder dette mindre bedrifter.

– Det er langt større sannsynlighet for å rammes av cyberangrep enn av brann. På lik linje med at du må ha brannvarslings- og slukkeutstyr, må bedriften også ha grunnleggende IT-sikkerhet på plass og forsikring mot dette, sier han.  
 

Flere blir direktørsvindlet

I 2017 økte andelen av tilfeller med såkalt direktørsvindel. Dette skjer ved at hackere finner ut hvilke medarbeidere som har fullmakt til å utbetale penger, og sender e-post til disse for å be om utbetaling av en høy sum, ofte forbundet med et reelt prosjekt.
 
Slik håndterer bedriften et cyberangrep:
•    Tid er essensielt. Ha gode rutiner der ansatte varsler med én gang de opplever noe som kan antas å være et cyberangrep.
•    Isoler datamaskinen: Ta den ut av docking, koble fra nettverket, skru av Wifi og ta ut stikkontakter.
•    Jo raskere bedriften melder fra til forsikringsselskapet, jo mindre blir konsekvensen og tapet. Bedriften har ingenting å tape på å ringe for tidlig.
•    Forsikringsselskapet bistår med teknisk og juridisk eksperthjelp, og med krisebistand hvis bedriften står overfor en mulig omdømmekrise. Codan Forsikring utbetaler ikke løsepenger til kriminelle.
Kilde: Codan Forsikring
– De kriminelle skaffer seg god innsikt i bedriftens detaljer, og sender typisk slike e-poster når en økonomisk beslutningstaker er utilgjengelig, for eksempel ved reiser. All kommunikasjon gjøres over e-post, sier Bjarte Malmedal, rådgiver i NorSIS.
 

Dette er bedriftens ansvar

For at en forsikring skal dekke et cyberangrep, må bedriften ha på plass grunnleggende IT-sikkerhet og rutiner. En bedrift har ansvar for at data lagres sikkert. Dette omfatter:
•    Brannmur
•    Oppdatert programvare
•    Anti-virusprogram
•    Backup av data
•    Å begrense skadeomfang
 

Forsiden akkurat nå