Fra signeringen. Øverst fv. prosjektleder Bjørn Kåre Ifarnes, Linda Kjellin Karlsen og Anne-Lise Mastrup, alle i Vegvesenet. Under fv. Yngve Wikeland i Vegvesenet, Trond Musdalslien og Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst Entreprenør og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Vegvesenet.
Fra signeringen. Øverst fv. prosjektleder Bjørn Kåre Ifarnes, Linda Kjellin Karlsen og Anne-Lise Mastrup, alle i Vegvesenet. Under fv. Yngve Wikeland i Vegvesenet, Trond Musdalslien og Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst Entreprenør og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Vegvesenet. (Foto: Simen Haga)

Anlegg Øst har signert trippeljobb i Hemsedal verdt 112 mill

Denne uka signerte Statens vegvesen kontrakt med Anlegg Øst entreprenør om tre jobber på riksvei 52 i Hemsedal.

Konkurransen ble lyst ut i januar i år. Anlegg Øst var eneste firma som var interessert i oppdraget, men har nå fått jobben. Og det til en kontraktssum på 111.607.398 kroner eks. mva.

Arbeidene langs riksvei 52 vil etter planen starte i uke 32, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

De tre delprosjektene er:

  • 1800 meter gang- og sykkelvei langs riksvei 52 fra Trøim til Holde bru. I tillegg skal det bygges to bekkekryssinger, noen kollektivholdeplasser skal få universell utforming og strekningen skal få belysning.
  • På Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Den nye oppstillingsplassen blir 400 meter lang og fem meter bred. Det skal i tillegg bli belysning og en overkjørbar trafikkdeler.
  • På Hemsedalsfjellet skal det bygges rundt 3300 meter med fresegater tilsvarende det som allerede er etablert på Vestland side av fylkesgrensen. Strekningen skal også få belysning.

Arbeidene på de tre delstrekningene vil pågå fram til høsten 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå