Delprosjektleiar Anne-Merete Gilje i Statens vegvesen.
Delprosjektleiar Anne-Merete Gilje i Statens vegvesen. (Bilde: Statens vegvesen)

Andre halvdel av Solbakktunnelen ut på anbud

I dag er andre halvdel av Solbakktunnelen lyst ut. Entreprenøren som får jobben skal mellom anna bygge rundt sju kilometer tunnel med to løp.

I dag lyser Statens vegvesen ut kontrakten på den andre halvdelen av tunnelen, frå Hundvåg nord til Hidle. Bygginga skal vere i gang tidleg i haust.

- Interessa for den første delen av tunnelen var stor, så vi håpar interessa er like stor no. Skilnaden mellom dei to kontraktane er at det i denne er ei 100 meter lang bru og ei rundkøyring med undergang, i tillegg til alt tunnelarbeidet, seier Anne-Merete Gilje i Statens vegvesen. Ho er delprosjektleiar for Ryfast.

 

Frist i juni

Som kjent er Solbakktunnelen ein tunnel med to løp, så totalt er det snakk om rundt 14 kilometer med tunnel som skal byggast.

Fristen for å levere anbod er sett til 6. juni

 

Nokre Ryfast-fakta

Ryfast består av to hovuddelar:

• Solbakktunnelen: 14,3 kilometer lang undersjøisk vegtunnel mellom Solbakk i Strand og

bydelen Hundvåg i Stavanger.

• Hundvågtunnelen: 5,5 kilometer undersjøisk tunnel mellom Hundvåg og Gamlingen i

Stavanger.

• Begge tunnelane blir bygd med to løp med to felt i kvar retning. Ryfast er avhengig av

Eiganestunnelen, med tanke på finansiering, planar og anlegg.

Forsiden akkurat nå