Veidekke ligger best an til å få oppdraget for vestfold og Telemark fylkeskommune.
Veidekke ligger best an til å få oppdraget for vestfold og Telemark fylkeskommune. (Foto: Veidekke)

Anbudsåpning: Fem entreprenører ga pris på driftskontrakten for Nedre Telemark

Og lavest i pris ligger Veidekke Industri AS - 45 millioner kroner billigere enn Mesta.

Her er tilbudene som Vestfold og Telemark fylkeskommune fikk inn ved utlysing:

Entreprenør

Tilbudssum eks mva
Veidekke Industri AS 180.263.690,-
Presis Vegdrift AS 194.716.941,-
Risa AS 213.208.664,-
Svevia Norge AS 217.975.975,-
Mesta 225.622.819,-

Kontrakten omfatter fylkesveiene i Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal kommuner.

Varigheten er ut august 2028, og byggherren har opsjon på 2x12 måneder.

Veinettet er på 360 kilometer, hvorav 288 kilometer er kjørevei. Ellers gang- og sykkelvei og fortau.

Fylkesvei 2980 og en del av fylkesvei 2962 utgår fra kontrakten fra 1. september 2025.

Forsiden akkurat nå