Forslaget fra Statens vegvesen innebærer en investering på rundt to milliarder kroner.  Foto: Jarle Skoglund
Forslaget fra Statens vegvesen innebærer en investering på rundt to milliarder kroner. Foto: Jarle Skoglund

Anbefaler 6,2 km tunnel på Hardangervidda

Statens vegvesen går inn for forslaget med de laveste kostnadene for å utbedre riksveg 7 over Hardangervidda. Anbefalingen innebærer bygging av den 6,2 kilometer lange Dyranuttunnelen.

Oslo (NTB): På Høyfjellskonferansen på Storefjell tirsdag ble det kjent at Vegvesenet vil ha den reduserte varianten av det såkalte K2-konseptet – «Korte tunneler», melder NRK.

Selv om konseptet har de laveste kostnadene, gir det ifølge Vegvesenet tilfredsstillende måloppnåelse med tanke på villrein og vintertrafikk.

Forslaget innebærer en investering på rundt to milliarder kroner. En lang tunnel under Hardangervidda er beregnet å ville koste cirka åtte milliarder kroner.

– Vi ser det som vesentlig mer realistisk å skaffe finansiering til en etappevis utbygging av K2 enn til å bygge en lang tunnel under vidda, sier prosjektleder Morten Ask.

 

Ny Dyranuttunnel

Ifølge Statens vegvesen er forslaget godt forenlig med vegens status og utvikling som nasjonal turistveg, men «Gamlevegen» må holdes vinterstengt for å ta vare på villreinstammen på Hardangervidda.

Byggingen av Dyranuttunnelen, samt heving av eksisterende veg, skal føre til færre timer med kolonnekjøring og stengt veg.

– Jeg syntes de har gjort gode vurderinger, men vi vet og at de har vurdert flere alternativer, som vi ønsker å sette oss inn i, før vi gjør våre politiske konklusjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

 

Kanskje fire tunneler til

Statens vegvesen mener det på sikt kan bli aktuelt å realisere hele K2-konseptet, noe som vil innebære utbygging av fire andre tunneler på Hardangervidda. (©NTB)

Dag.Kjorholt@ntb.noBilde: ta81bdd6Statens vegvesen går inn for forslaget med de laveste kostnadene for å utbedre riksveg 7 over Hardangervidda. Anbefalingen innebærer bygging av den 6,2 kilometer lange Dyranuttunnelen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fikk overlevert konseptvalgutredningen fra Vegvesenet tirsdag. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Forsiden akkurat nå