Det er en formidabel interesse for å bygge brua som skal erstatte denne. Den nye blir bredere og får ingen høydebegrensning. Den gamle brua har ikke tilstrekkelig høyde for spesialtransporter. Vindfagverket bærer preg av påkjørsler. (Foto: Google
Det er en formidabel interesse for å bygge brua som skal erstatte denne. Den nye blir bredere og får ingen høydebegrensning. Den gamle brua har ikke tilstrekkelig høyde for spesialtransporter. Vindfagverket bærer preg av påkjørsler. (Foto: Google

«Alle» vil bygge Forrabrua i Stjørdal

Ikke mindre enn 15 enteprenører fra inn- og utland vil bygge den nye Forrabrua i Stjørdal. Til tross for den store oppslutningen ligger det an til en overlegen hjemmeseier. Arne Hernes fra Stjørdal er langt foran konkurrentene.

43,7 millioner kroner vil Arne Hernes ha for å bygge brua. Nærmeste konkurrent ligger nesten 12 prosent høyere.

Byggeleder Anders Aalberg i Region midt er naturlig nok svært fornøyd med oppslutningen om anbudskonkurransen. - Jeg kan ikke huske å ha opplevd at så mange har gitt pris på et oppdrag, sier han.

 

Utlendinegene er sjanseløse

Implenia holder andreplassen med et anbud på 48,9 mill. Nr. tre er Farbu & Gausen fra Inderøy med 49,2 mill., fulgt av HAK entreprenør fra Alta (50,73 mill.), Skanska (50,76 mill.), Peab (50,8 mill.) og Reinertsen (51,9 mill.).

To av anbyderne er utenlandske, men de er sjanseløse etter å ha endt på 13. og 14. plass.

Den nye Forrabrua er en nettverksbru med en bue av stål. Den får bare ett spenn, som blir 75 meter langt. Bruas oppgave blir å føre E14 over elva den er oppkalt etter.

Nybrua erstatter en bru fra 1939. Det er en 60 meter lang fagverksbru i stål. Den er i dårlig forfatning, og har så liten bredde at to biler ikke kan passere hverandre. Trafikken er derfor lysregulert.

 

Elverommet blir bevart

Den nye brua vil ligne på den gamle. Estetiske hensyn er årsaken til at lengden er økt. De gamle landkarene står rett opp fra elvebredden. På den nye brua er de trukket lenger tilbake. Dermed blir elverommet bevart på en helt annen måte enn nå.

Entreprisen omfatter også anlegg av til sammen 480 meter tilstøtende veger, 420 meter ny gårdsveg/skogsbilveg og 120 meter driftsveg.

Nybrua går i traséen til den gamle. I byggetiden blir trafikken lagt over på en interimsbru. Den som får jobben med å bygge nybrua, skal også støpe midlertidige fundameneter for interimsbrua, men montering og demontering av denne blir utført av Vegvesenet.

Høsten neste år skal den nye Forrabrua stå ferdig.

Forsiden akkurat nå