Fristen for å melde interesse forå bli prekvalifisert for totalentreprisen E18 Strand-Ramstadsletta var i midten av januar i år. Alle tre entreprenørene går nå videre til selve anbudsfasen.
Fristen for å melde interesse forå bli prekvalifisert for totalentreprisen E18 Strand-Ramstadsletta var i midten av januar i år. Alle tre entreprenørene går nå videre til selve anbudsfasen. (Foto: Statens vegvesen)

Alle tre entreprenørene er prekvalifisert til anbudsprosessen på totalentreprisen E18 Strand-Ramstadsletta

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A (Italia), Obrascòn Huarte Lain s.a (Spania) og Skanska Norge har i dag fått brev om at de oppfyller kvalifikasjonene og er invitert til å gi tilbud på kontrakten.

Den utlyste entreprisen, som er en en del av utbyggingen av E18 Vestkorridoren i Bærum,  har en antatt kostnad på rundt to milliarder kroner. Det er forventet at kontrakt skrives med entreprenør i januar 2022, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også

Omfattende arbeid

Arbeidet omfatter bygging av ny E18 med 2x3 felt på strekningen Strand- Ramstadsletta samt endringer i lokalveisystemet i Høvikområdet. Entreprisen inneholder både tunnel og dagsone. I kontrakten inngår blant annet bygging av Ramstadsletta bru over E18 og bygging av Høviktunnelen, delvis i berg og delvis som betongtunnel. Videre omfattes vanntett trau ved Ramstadsletta, støttemurer langs E18 og elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr.

Les også

Strenge krav til klima i anleggsfasen

Årsdøgntrafikken på E18 er i dag rundt 90.000 kjøretøy med en tungtrafikkandel på ti prosent. Høy trafikk og tett bebyggelse stiller strenge krav til gjennomføringen av arbeidet på prosjektet. Statens vegvesen har også satt strenge klima- og miljøkrav til anleggsfasen. Beregning av klimautslipp inngår i tildelingskriteriene og det blir stilt krav om ceequalsertifisering (europeisk sertifiseringssystem for bærekraftige anleggsprosjekter) på minimum nivå «Very good».

Les også

Forsiden akkurat nå