NYHETER

Alle ordførerne takket nei til "vegtilbud"

Oppland fylke har foreslått å overføre 420 km fylkesveger til kommunene. Men samtilige 21 ordførere har takket nei til "tilbudet".

Illustrasjonbilde
Illustrasjonbilde
3. des. 2014 - 11:06

Det var i juni at Oppland fylkeskommune sendte ut et høringsnotat til kommunene om klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet.

Målet var å gjøre en ryddejobb, og en forenkling av vedlikeholdet hvor kommune og fylkeskommune slutter å kaste snø på hverandres veg. Forslaget innebar at fylkeskommunen som hovedregel overtar ansvaret for drift- og vedlikehold av gang- og sykkelveger, fortau og veglys langs fylkesvegene, mens om lag 420 kilometer fylkesveg ble foreslått nedklassifisert til kommunal veg.

 

"Alle" sa nei

Allerede da høringsnotat ble behandlet i fylkesutvalget i sommer, ble det varslet bråk fra kommunene.

Og protestene har ikke uteblitt. Tilnærmet alle kommuner, samt en samlet ordførerprotest underskrevet av 21 ordførere, takket nei til "tilbudet" av frykt for de økonomiske konsekvensene.

 

Venter på kommunereformen

Og kommunene er altså blitt bønnhørt, først av komité for samferdsel, som oppfordret fylkesutvalget i Oppland til å gjøre en ny vurdering, og dernest av fylkesutvalget selv, som tirsdag utsatte saken.

Etter planen  skulle omklassifiseringen vedtas i fylkestinget i desember og settes i verk fra 2016. Nå legges saken i skuffen i påvente av den varslede kommunereformen, med ukjent iverksettelsesdato.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.