Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved Tretten bru 15. august 2022.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved Tretten bru 15. august 2022. (Foto: Samferdselsdepartemnetet)

Tretten bru;

Alle nødvendige tillatelser er godkjent for midlertidig bru på Tretten

Innlandet fylkeskommune arbeider med å sette opp en midlertidig bru etter at Tretten bru kollapset. I den forbindelse er alle tillatelser til statlige myndigheter hastebehandlet.

– Det har vært viktig for oss at alle tillatelser som trenger godkjenning fra statlige myndigheter, blir fulgt opp raskt. Derfor er alle tillatelser hastebehandlet på tvers av de ansvarlige sektorene. Vi har et godt samarbeid med fylkeskommunen for at den midlertidige brua skal være på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Statssekretærmøte i Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet 28. november. Statssekretær Tom Kalsås (SD) i fokus. Foto: Samferdselsdepartemnetet

Mandag 28. november møttes statssekretærer fra Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet for en statusoppdatering om situasjonen.

– Vi var enige om at vi skal fortsette å støtte Innlandet fylkeskommune, og Øyer kommune, så godt vi kan i denne saken. Dersom det skulle komme flere behov for tillatelser, skal vi sørge for at de behandles raskt, sier Nygård.

Midlertidig bru klar til våren

Det er Innlandet fylkeskommune som er veieier og byggherre for arbeidet med den midlertidige brua, som lånes ut av Statens vegvesen. Fylkeskommunen har sagt at de tar sikte på å ha den klar i løpet av våren.

Det er et tett samarbeid mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen. Nå arbeides det med fundamentene til brua, som krever tid å få på plass.

Forsiden akkurat nå