Dette er nordre portal til den 656 meter lange Røneidtunnelen på fylkesveg 55 i Luster. Fri høyde skal økes til 4,2 meter når den oppgraderes. Oppdraget vil bli utlyst i nær framtid.
Dette er nordre portal til den 656 meter lange Røneidtunnelen på fylkesveg 55 i Luster. Fri høyde skal økes til 4,2 meter når den oppgraderes. Oppdraget vil bli utlyst i nær framtid. (Bilde: Google)

Ny utlysning av tunnel­oppdrag i Luster

Tidligere i år avviste Vegvesenet alle de fem anbudene som ble gitt på tunneloppgradering i Luster i Sogn. Fire av anbyderne klaget på avvisningen. Nå er tre av klagene avvist, og oppdraget utlyses på nytt på grunn av manglende konkurranse.

- De tre klagene ble avvist med samme begrunnelse som tidligere. Dato for den nye utlysningen er ikke fastsatt, men det vil skje så fort som mulig, sier Sveinung Hovland som er prosjektleder for oppgradering av fylkesveger i Sogn og Fjordane

To av den deltakerne i den opprinnelige konkurransen - Flage Maskin fra Voss og Kruse Smith - ville bruke BMO Elektro som underentreprenør. Vegvesenet mente at dette firmaet ikke hadde gitt den nødvendige dokumentasjonen. Anbudene fra de to ble derfor avvist.

Etter at klagene ble gjennomgått, omgjorde Vegvesenet sitt opprinnelig vedtak når det gjelder BMO Elektro. Dermed sto man igjen med to kvalifiserte anbydere. Problemet var bare at de to hadde gitt de høyeste anbudene.

 

Ingen reell konkurranse

- Vi mener at prisen til Flage Maskin er akseptabel, men den andre er alt for høy. Dermed er det ingen reell konkurranse. I denne situasjonen velger vi å lyse ut oppdraget på nytt, sier Hovland.

Etter første utlysning ledet Gjerden Fjellsikring fra Lardal i Vestfold med et anbud på 87 millioner kroner. Det ble avvist fordi Vegvesenet savnet dokumentasjon på at entreprenøren eller underentreprenøren har den tunnelriggen som trengs til dette oppdraget

De øvrige fire anbudene ble avvist fordi Vegvesenet mente at det manglet dokumententasjon på at underentreprenøren som skulle ta elektroarbeidet, hadde den nødvendige kompetansen. Bare de to som ville bruke BMO Elektro som underentreprenør fikk medhold.

 

1 714 meter tunnel

Tunnelene som skal oppgraderes er Otta-, Røneid- og Råumtunnelen. De har en
samlet lengde på 1 714 meter. Alle inngår i fylkesveg 55.

Oppdraget ble utlyst i juli med anbudsfrist 7. september. I utgangspunktet skulle arbeidet i Otta- og Råumtunnelen være avsluttet innen 1. juli 2018.

Røneidtunnelen skal ikke bare oppgraderes, den skal ogå strosses til en fri høyde på 4,2 meter. Fristen for å fullføre arbeidet i den var satt til 1. desember 2018. Nå er det usikkert når arbeidet i de tre tunnelene kan fullføres.

Forsiden akkurat nå