E6 gjennom Finneidfjord var en del av strekningene som Vegtilsynet vurderte under sitt tilsyn av Statens vegvesen i Nordland.
E6 gjennom Finneidfjord var en del av strekningene som Vegtilsynet vurderte under sitt tilsyn av Statens vegvesen i Nordland. (Foto: Google Maps)

«Akseptabelt» er dommen fra Vegtilsynet etter tilsyn av to riksveistrekninger i Nordland

Vegtilsynet kontrollerte tilstanden på veidekke og drenering på riksvei 80 Bodø-Fauske og E6 Skonseng-Finneidfjord.

Konklusjonen i rapporten fra Vegtilsynet er er at tilstanden på de to strekningene i Nordland slett ikke verst:

– Vi vurderer tilstanden som akseptabel, men som det kommer fram av rapporten, er det flere registreringer vi anbefaler at Statens vegvesen utbedrer. Videre anbefaler vi en mer omfattende inspeksjon og fjerning av torvkant på riksvei 80 Bodø-Fauske, heter det i rapporten.

Tilsammen omfattet inspeksjonen 90 kilometer Europa- og riksvei. Strekningen riksvei 80
Bodø-Fauske er cirka 50 kilometer, og E6 Skonseng-Finneidfjord er cirka 40 kilometer.

Inspeksjonen ble gjennomført i uke 35 med fokus på krav til veidekke og
avvanning- og dreneringssystemet; mer konkret forhold som spordybde, asfaltkanter, sprekker, hull, stikkrenner, drenshull og torvkant.

Vegtilsynet har gitt noen kommentarer vedrørende hull og langsgående sprekker, men ingen av alvorlig grad. Det eneste forhold som konkret påpekes er at Statens vegvesen har potensiale for forbedring av trafikksikkerheten knyttet til torvkanter på riksvei 80 Bodø-Fauske. Torvkanter kan være til hindrer for vannavrenning over veikant, og skal fjernes innen fire uker, ifølge  håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger, kapittel 2.8.

Les også

Forsiden akkurat nå