Akershus bruker 175 mill. kr på g/s-veger i år

Det bygges gang og sykkelveger i Akershus som aldri før. Nå står 1,2 km langs fv 120 Nordbyvegen i Rælingen klar for de myke trafikantene.

Redaksjonen Våre Veger
22. nov. 2016 - 11:09

Følgende 6,9 km gang- og sykkelveger langs fylkesveger på Romerike er fullført i 2016:

  • 1,9 km gang- og sykkelveg langs fv. 380 Bråteveien: Nordens vei – fv. 22 i Skedsmo
  • 2,0 km gang- og sykkelveg langs fv. 120 Gjerdrumsvegen: Bråtesletta - Ask i Gjerdrum
  • 1,3 km gang- og sykkelveg langs fv. 175 Haga stasjon – Munkerudteiet i Nes
  • 1,2 km gang- og sykkelveg langs fv. 120 Nordbyveien – Nordby skole i Rælingen 
  • 0,3 km fortau langs fv. 171 i forbindelse med miljøgate Lørenfallet i Sørum

Det er Statens vegvesen som i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Rælingen kommune har bygget den 1,2 km lange gang- og sykkelvegen langs fv. 120 på strekningen Nordbyveien – Nordby skole.

Hensikten er tryggere ferdsel for de myke trafikantene mellom Nordbyvegen og Nordby skole. Gang- og sykkelvegprosjektet inngår i en sammenhengende gang- og sykkelveg helt til Lillestrøm. Et mål i Nasjonal transportplan er at 80 prosent av barn og unge går eller sykler til skolen innen 2023.

 

 Totalt 6,7 km gang- og sykkelveg i år

-Siste kostnadsoverslag for prosjektet var på 59,3 mill. kr. Selv om det gjenstår sluttoppgjør og noe sluttarbeider ligger vi an til ikke å overstige dette. Det er vi godt fornøgd med, sier Moen

-Med denne strekningen på 1,2 km har vi bygget 6,7 km gang- og sykkelveg langs fylkesveger på Romerike i 2016. I tillegg har vi startet opp ytterligere 4,3 km som fullføres i 2017. Dette er helt i tråd med våre mål for 2016 sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Bjørn Kåre Steinset.

Totalt ligger vi an til å bruke ca. 175 mill. kr på gang- og sykkelveger langs fylkesvegene på Romerike i 2016 - ca. 55 mill. kr av dette dekkes over riksvegbudsjettet avslutter Steinset.

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Akershus fylkeskommune som finansierer gang- og sykkelvegen.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.