Tunnelen gjennom Hesthagfjellet blir cirka 300 meter lang.
Tunnelen gjennom Hesthagfjellet blir cirka 300 meter lang. (Illustrasjon: Norconsult)

Agder skal bygge ny fylkesvei og trenger hjelp til prosjektering av 300 meter tunnel

Planleggingen av den nye veien som skal forbinde E18 og Arendal havn er i gang, og fylket vil leie inn rådgivere til å prosjektere en tunnel.

Agder fylkeskommune skal bygge ny fylkesvei 475 fra Neskilen til Heftingsdalen i Arendal kommune. Veien skal blant annet gå gjennom Hesthagfjellet i en 300 meter lang tunnel.

Tunnelprofil T9,5 er lagt til grunn for utformingen. Illustrasjon: Norconsult/Agder fylkeskommune

Nå ber fylket om tilbud på rådgiving, modellbasert prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og oppfølging i anleggsfasen for selve tunnelen.

Veien skal koble sammen Arendal havn og E18, og også være bindeledd for ny næringsvirksomhet i området. Den nye vegen blir 4,6 kilometer lang, og skal bygges som H1-Nasjonal hovedveg. Den krysser både vassdrag, landbruks- og skogbruksareal samt lokalveier.

Slik ser fjellet ut i veitraseen og tunnelen. Illustrasjon: Norconsult/Agder fylkeskommune

Rådgiveren som får oppdraget skal sørge for all nødvendig godkjenning hos Vegdirektoratet og godkjenning fra andre aktuelle parter. I oppdraget inngår all prosjektering innenfor geologi, konstruksjoner, elektro, overvann, vann- og frostsikring og
ytre miljø.

Agder fylke har en opsjon om at leverandøren priser inn oppfølging i byggetiden for geologi og ytre miljø.

Tunnelen gjennom Hesthagfjellet blir cirka 300 meter lang. Illustrasjon: Norconsult

Prosjekteringsarbeidet er planlagt å starte 10. august. Før jul i år skal beregningene være ferdige, og arbeidsunderlaget skal være klart til innsending til Vegdirektoratet.

Før 20. mars skal alle kommentarer fra Vegdirektoratet være lukket, og selve godkjenningen i Vegdirektoratet skal være ferdig. Den komplette og kvalitetssikrede leveransen skal være ferdig og levert til oppdragsgiver.

Frist for å gi tilbud på dette prosjekteringsoppdraget er 19. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå