Agder fylke skal legge rundt 100.000 tonn asfalt i fire kontrakter
(Illustrasjonsfoto: Velde)

Agder fylke skal legge rundt 100.000 tonn asfalt i fire kontrakter

To kontrakter vektes på pris og CO2-avtrykk, og to kontrakter tildeles til den som har laveste pris.

Under det samlede oppdragsnavnet Asfalt og fresing Agder 2022-01 lyser nå fylket ut fire asfaltkontrakter.

Tildelingen av to kontrakter vektes på pris og CO2-avtrykk, og to kontrakter tildeles kun etter laveste pris.

Kontrakt 42-2022-03 handler om fylkesveiene i kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Arendal. Her skal det produseres og legges ut vel 23.543 tonn asfalt og freses et areal på over 57.000 m2.
 

Kontrakt 42-2022-04 innbefatter fylkesveinettet i Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand og Birkenes. Det skal produseres og legges ut snaue 21.500 tonn asfaltmasse, og freses et areal på vel 140.000 m2. Her er det CO2-vekting i tillegg til pris.

Kontrakt 42-2022-05 dreier seg om kommunene Kristiansand, Vennesla, Åseral, Lyngdal og Lindesnes. Omfang: Nesten 26.000 tonn asfalt og fresing av snaue 50.000 m2. Også her er CO2-vekting en del av konkurransen.

Kontrakt 42-2022-06 innebærer asfaltering i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal og Lindesnes. Oppdraget er produksjon og utlegging av nesten 29.000 tonn asfalt, samt fresing av vel 23.000 m2.

Frist for å gi tilbud: 10. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå