Hølleveien i Søgne. Torsdag blir det markering av ny gang- og sykkelvei.
Hølleveien i Søgne. Torsdag blir det markering av ny gang- og sykkelvei. (Foto: Agder fylkeskommune)

Agder fylke åpner ny gang- og sykkelvei 1. desember

Torsdag blir det åpningsmarkering av nye veistrekning i Søgne i Kristiansand kommune.

Agder fylkeskommune har bygd ny gang- og sykkelvei i Hølleveien i Søgne og ny trafikksikker bussholdeplass ved Nygård skole samme sted. Dermed er det blitt en helhetlig løsning for gang- og sykkeltrafikken, som betyr et bedre tilbud til de myke trafikantene ved Nygård skole.

Fylket holder en åpningsmarkering ved Nygård skole torsdag 1. desember klokka 10. Fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland deltar på åpningen.

Repstad Anlegg har stått for jobben. Ombyggingen gjør det tryggere for skoleelever å gå og sykle til skole og fritidsaktiviteter. Beboere i området kan enkelt gå eller sykle til Tangvall. Og bussholdeplassen ved Nygård skole er bygd med ensrettet innkjøring for buss. All avstigning er på samme side, og skolebarna slipper å krysse kjøreareal.

Ny samlevei bak Hølleveien er en trygg vei for gående og syklende til et nytt krysningspunkt i sør over Hølleveien mot Nygård skole. I tillegg har det blitt lagt ny overvannsløsning, vann og avløp samtidig med ny adkomstvei. Det er blitt ny belysning, og gjort enkelte omlegginger av kabler og ledninger i samarbeid med kommune og energiverk.

Les også

Forsiden akkurat nå