Bildet viser de vestre portalene til Fosskolltunnelen. AF Gruppen oppgradere tunnelen for 157,12 millioner kroner. (Foto: Google)
Bildet viser de vestre portalene til Fosskolltunnelen. AF Gruppen oppgradere tunnelen for 157,12 millioner kroner. (Foto: Google)

AF Gruppen tar Fosskolltunnelen

AF Gruppen skal oppgradere Fosskolltunnelen på E 18 i Lier kommune for 157,12 millioner kroner. Kontrakten ble underskrevet tidligere i dag.

Valget av AF Gruppen vil neppe overraske noen. Firmaet hadde en ledelse på nesten 14 millioner kroner ved anbudsåpningen.

Hensikten med oppgraderingen er den vanlige nå for tiden: Fosskolltunnelen skal få en standard som tilfredsstiller tunneldirektivet.

Tunnelen ligger mellom Drammen og Oslo. Den inngår i en motorvegstrekning som erstattet de beryktete Lierbakkene på slutten av 60-tallet. Lengden er ikke mer enn 550 meter, men jobben blir omfattende. Årsdøgntrafikken ligger rundt 55 000, og det er tre løp som skal oppgraderes - et to-felts løp i hver retning, og et løp med krabbefelt i retning øst.

 

Kreativ løsning

Trafikkavviklingen blir krevende, men Vegvesenet vil holde fire felt åpne i hele byggetiden på en snedig måte.

Krabbefeltet tas først. Det blir stengt så lenge arbeidet pågår. I februar neste år skal den jobben være gjort. Deretter står vestgående løp for tur. Før det blir stengt, blir bankettene i østgående to-feltsløp fjernet. Da blir bredden stor nok til at det blir mulig å markere tre felt gjennom løpet. Sammen med krabbeløpet har man dermed fire felt til disposisjon.

For å få plass til tre felt i ett løp, må bredden på to av feltene reduseres til 2,25 meter. Disse blir stengt for store kjøretøyer. Et av de vestgående feltene får full bredde og kan brukes av lastebiler og busser. På veg østover må de bruke krabbeløpet.

 

50 km/t

En smal midtdeler av betong skal skille kjøreretningene i løpet. Hastigheten blir satt ned til 50 km/t så lenge det er tre felt.

Det vestgående løpet skal være ferdig oppgradert på sensommeren eller tidlig på høsten neste år. Deretter blir det østgående to-feltsløpet tatt på tilsvarende måte.

AF Gruppen må fullføre sin del av jobben i januar 2017. Senere samme vinter blir testingen av anlegget ferdig slik at alle løpene kan tas i bruk.

Oppgraderingen omfatter utskifting av alt teknisk utstyr. Det skal også legges nye drens- og VA-ledninger gjennom tunnelen. I to-feltsløpene blir det ny vann- og fostsikring som består av veggelementer i betong og hvelv av PE-skum. Krabbeløpet er tørrere. Her blir det ingen veggelementer, bare PE-skum der det er behov for det.

Forsiden akkurat nå