Den lengste parsellen på ny riksveg 2 vest for Kongsvinger følger nordsiden av Glomma. Til tross for liten interesse er ikke anbudene spesielt høye. (Ill.: Statens vegvesen)
Den lengste parsellen på ny riksveg 2 vest for Kongsvinger følger nordsiden av Glomma. Til tross for liten interesse er ikke anbudene spesielt høye. (Ill.: Statens vegvesen)

AF Gruppen langt foran Veidekke på rv 2

Vegvesenet har bare fått to anbud på ny riksveg 2 i Sør-Odal i Hedmark. Det laveste, som er gitt av AF Gruppen, er på 498,4 millioner kroner. Det er er 12 prosent lavere enn det høyeste.

  • Nyheter

Det høyeste anbudet er gitt av Veidekke. Det er på 566,8 mill. Gjennomsnittet av prisene ligger nær Vegvesenets kalkyle.

Anbudene gjelder den 9,6 km lange strekningen Fulu-Slomarka. Det er den vestligste av tre parseller på ny riksveg 2 vest for Kongsvinger.

Den nye vegen skal gå helt utenom nåværende riksveg 2. Den får vegklasse S 5. Det er en såkalt smal motorveg. Total vegbredde blir bare 16,5 meter.

Vegvesenet håper at kontrakten kan underskrives rundt månedsskiftet mai/juni. Deretter blir det en åtte uker lang samhandlingsperiode før anleggstart. I denne perioden skal det bare utføres forberedende arbeid som skogrydding og rigging.

Den nye riksveg 2 åpnes for trafikk i oktober 2014.

Forsiden akkurat nå