AF Gruppen kjøper Fjerby

AF Gruppen har gjennom sitt datterselskap VSP Holding AS inngått avtale med eierne av Fjerby AS om å overta 100 prosent av aksjene i selskapet.

Fjerby AS ble stiftet i 1979 av Hans Herman Gulbrandsen. Gjennom 34 år i bransjen har Fjerby AS opparbeidet en solid posisjon i markedet både som materialleverandør og ikke minst som utførende entreprenør. Selskapet er i dag norges eldste spesialfirma innen fjellsikring, og leverer og monterer rasgjerder, snøgjerder, steinsprangnett mm.

Selskapet opererer i hele landet og har en solid posisjon i markedet både som materialleverandør og som utførende entreprenør.

Kjøpet omfatter også overtagelse av 50 prosent av aksjene i DS Entreprenør AS som også tilbyr fjellsikringstjenester. Fjerby AS og DS Entreprenør AS omsatte for henholdsvis MNOK 65 og MNOK 34 i 2013.

Forsiden akkurat nå