Bildet er fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor ny E39 kobles sammen med parsellen Mandal øst-Mandal by som åpnet i desember 2021.
Bildet er fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor ny E39 kobles sammen med parsellen Mandal øst-Mandal by som åpnet i desember 2021. (Foto: Nye Veier)

AF Gruppen har høy vekst og varierende lønnsomhet

AF Gruppen leverer en vekst på 18 prosent for 3. kvartal 2022. Omsetningen ble 7,5 milliarder kroner og resultat før skatt ble 263 millioner i kvartalet.

AF Gruppens omsetning var 7 537 millioner kroner (6 358) i 3. kvartal og 22.638 millioner (19.756) hittil i år.

Resultat før skatt ble 263 millioner (344) i 3. kvartal og 898 millioner (945) hittil i år. Dette ga en resultatmargin på 3,5 prosent (5,4 prosent) i 3. kvartal og 4,0 prosent (4,8 prosent) hittil i år. Samlet ordrereserve var 39.716 millioner (40.391) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble 272 millioner (380) i 3. kvartal 2022.

– Vi har hatt et kvartal med varierende prestasjoner. Offshorevirksomheten har i 3. kvartal levert solid vekst og svært god lønnsomhet, og innen riving, miljø og energi har vi også svært gode resultater. For de svenske Betonmast-enhetene har vi nedjustert prosjektestimatene betydelig, så totalt sett leverer vi ikke på AF-nivå lønnsomhetsmessig, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

– I dagens marked er det viktig med robust organisering, aktiv risikostyring, og evne til å velge riktige prosjekter. Vi har en sterk markedsposisjon og den siste tiden har vi inngått en rekke solide kontrakter hvor vi skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer innen infrastruktur, fjerning og samferdsel. Vi er i tillegg godt posisjonert innen rehabilitering, oppussing og tilbygg, sier Tøftum.

Slik gikk det på noen områder i kvartalet:

  • Omsetningen i Anlegg er høy og resultatmarginen er god, til tross for høye energi- og råvarepriser. AF Anlegg har tre storprosjekter i produksjon, E6 Rentvannstunnel i Oslo, Bergtunnlar Lovö i Stockholm og E39 Kristiansand vest–Mandal øst. Målselv Maskin & Transport og Consolvo fortsetter å levere svært gode resultater.
  • Bygg har høyt aktivitetsnivå og stor variasjon i resultatene til enhetene. Lønnsomheten ble totalt sett ikke tilfredsstillende. Prisutviklingen for materialer påvirker lønnsomheten negativt.
  • Lønnsomheten i Betonmast er samlet sett ikke tilfredsstillende. Betonmast Romerike leverer et svært godt resultat i kvartalet. Enhetene Betonmast Oslo, Betonmast Trøndelag, Betonmast Asker og Bærum og Betonmast Østfold leverer gode resultater i kvartalet.
Les også

Forsiden akkurat nå