Foto: Vik Ørsta as
Foto: Vik Ørsta as

ÅDT-grensa for midtrekkverk senkes

- Regjeringen endrer nå retningslinjene for bruk av midtrekkverk slik at flere veger skal kunne få midtrekkverk. Dette vil kunne redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken betydelig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Endringene dreier seg om å senke innslagspunktet for etablering av midtrekkverk fra en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 8000 til 6000.

Arbeidet med å få endret retningslinjene for bruk av midtrekkverk har pågått i flere år. Et forslag ble utarbeidet av Vegdirektoratet og sendt på høring i mars 2012. Forslaget fikk støtte fra de fleste høringsinstansene.

Om det bygges midtrekkverk etter dagens retningslinjer - ÅDT over 8000 – antar man at det fører til den reduksjon i antall drepte og hardt skadde på 35-40 per år. Bygges det etter de nye retningslinjene, altså også på veger med ÅDT mellom 6000 og 8000, er det anslått at antall drepte og hardt skadde vil reduseres med ytterligere 15 per år.

- Endret innslagspunkt for midtrekkverk er et effektivt tiltak for å redusere antall møteulykker og er viktig dersom utviklingen med færre drepte og hardt skadde i trafikken skal fortsette, sier samferdselsministeren.

Forsiden akkurat nå