Samlet lengde på strekningen som skal utbedres er på cirka 2,8 kilometer.
Samlet lengde på strekningen som skal utbedres er på cirka 2,8 kilometer. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

ACO Anlegg skal bygge forbikjøringsfelt til 92 millioner på Ørskogfjellet

Selskapet kom best ut i konkurransen om å bygge forbikjøringsfelt på E39 Ørskogfjellet, med en tilbudssum på 92,5 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med konkurransen, og etter grundig evaluering av de fire endelige tilbudene vi tok imot, var det ACO Anlegg som hadde best forhold mellom pris og kvalitet, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

Konkurransen ble gjort med prekvalifisering og forhandlinger. Statens vegvesen mener sunnmørsfirmaet ACO Anleggs planer for gjennomføring og organisering av anlegget samt HMS bidrar til en reduksjon av prosjektrisikoen, også med hensyn til pandemisituasjonen.

Les også

Ferdig innen sommeren til neste år

Entreprenørservice, Hæhre Entreprenør og arbeidsfellesskapet Nordmøre Maskinlag rakk ikke opp i konkurransen, og de har nå klagefrist fram til 25. mars.

– Deretter blir det kontraktsignering, og vi venter oppstart på veianlegget i april. Forbikjøringsfeltet på Ørskogfjellet skal stå ferdig sommeren 2022, seier Birkeland.

Les også

2,8 kilometer skal utbedres

Selve forbikjøringsfeltet vil få en lengde på 1,8 kilometer, men med tilpassing inn mot dagens vei i begge ender blir den samlede strekningen som skal utbedres på cirka 2,8 kilometer.

Utbedringsprosjektet starter cirka 500 meter sør for kryssinga av Tverrelva, som er om lag fire kilometer nord for Sjøholt sentrum. Det avsluttes etter cirka 2,8 kilometer ved avkjøringen til hyttene i Nysæterbakkene, som er rundt 1,4 kilometer sør for Fjellstova.

I tillegg til etablering av forbikjøringsfelt, skal veien også utvides. Utbedring av svinger på strekningen inngår også i prosjektet. Ny veibredde blir ti meter der det er tofeltsvei og 13,5 meter der det er forbikjøringsfelt, inkludert veiskulder og romlefelt.

Byggetiden er beregnet til om lag 15 måneder.

Les også

Forsiden akkurat nå