PROSJEKTER

9,6 km ny E6 skal bygges på Helgeland - ferdig i 2024

Vegvesenet har lyst ut kontrakt for utbygging av E6 inn mot grensen til Trøndelag.

Nordlandsporten i Grane i Nordland, rett ved fylkesgrensa.
Nordlandsporten i Grane i Nordland, rett ved fylkesgrensa. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen
21. mars 2022 - 07:45 | Endret 21. mars 2022 - 14:09

Vegvesenet har nå gått ut i markedet med kontrakten E6 Trøndelag grense-Majahaugen og E6 Flyum-Lille Majavatn som en del i den store utbyggingen E6 Helgeland.

Oppdraget går ut på prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. På den sistnevnte strekningen skal avkjørsler saneres og sideterreng bearbeides og tilpasses.

– Målet vårt er å signere kontrakt i november/desember i år. Da kan fysisk arbeid på veien starte våren 2023, sier delprosjektleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen i en pressemelding fra etaten.

Kart over strekningene i denne nye kontrakten. Illustrasjon: Statens vegvesen

På strekningene inngår også bru over Nordlandsbanen og en mindre konstruksjon over ei elv. Det blir også et kanalisert kryss, avkjørsler, stopplommer, landbruksveier og mye annet.

Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6. Grunnforholdene er berg- og løsmassegrunn.

En del kommunale, fylkeskommunale og private veier blir også berørt, og det blir nødvendig med en del arbeid på disse veiene for å tilpasse dem til ny E6.

Anleggene ligger i Grane kommune i Nordland fylke. Første parsell starter på grensen
mellom Trøndelag og Nordland fylker og er på 4,1 kilometer. Så er det fem kilometer med nybygd vei nordover (den sto ferdig i 2011), før den andre parsellen starter ved Flyum. Denne siste parsellen er på 6,7 kilometer.

Prosjektet skal være sluttført 1. oktober 2024.

Vegvesenet legger opp til en konkurranse med forhandling, og planlegger å plukke ut tre kvalifiserte leverandører som skal gi tilbud og konkurrere.

Rundt 18. mai vil etaten sende ut invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta.

Entreprenørene har frist til 29. april med å melde seg på i konkurransen. Vegvesenet holder tilbudskonferanse på Teams 4. april.

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av veien ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer. På Helgeland har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre våre kontrakter i tett samspill med entreprenørene, sier sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland, i pressemeldingen.

Nesten bare 90-sone

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland. Av dette vil hele 120 kilometer være 90 sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. Totalt vil det bli brukt 9 milliarder kroner på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense.

Les også

 
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.