Eiendommene langs ny E6 som skal skjermes mot støy.
Eiendommene langs ny E6 som skal skjermes mot støy. (Illustrasjon: Sweco)

Trafikkstøy fra E6 Kolomoen-Moelv

87 eiendommer må skjermes mot støy fra ny E6. Multi-Bygg fikk oppdraget

Fire firmaer konkurrerte om jobben. Et ble avvist.

Nye Veier bygger ny firefelts E6 mellom Kolomoen og Moelv, og mange av 
eiendommene langs ny veitrasé blir berørt av støy fra den ferdige veien.

Basert på støykartlegging og prosjektering skal de berørte eiendommene få ulike typer av støytiltak på egen eiendom.

Sweco har fått i oppdrag av Nye Veier å håndtere en kontrakt for prosjekterte støytiltak på cirka 87 eiendommer i området Furnes og Nyland.

Ved fristens utløp hadde fire entreprenører gitt pris:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Multi-Bygg 23.500.092
Th. Johansen og Sønner 25.449.021
Byggmester Strand 29.274.693
Hagen og Godager Avvist pga. manglende dokumentasjon av kvalifikasjon

Tilbudssummene er kontrollregnet, og Multi-Bygg er valgt til oppdraget.

Det hele skal utføres som en utførelsesentreprise, men med noe entreprenørprosjektering.

Tiltakene dreier seg hovedsakelig om støyreduserende tiltak på fasader og uteplasser.

Arbeidene vil for det meste kunne utføres av tømrer/snekker og anleggsarbeider. Det blir også behov for noe ventilasjon og elektroarbeider.

Les også

Forsiden akkurat nå