Denne strekningen ved kommunegrensen mellom Inderøy og Verran er ikke den dårligste på fylkesveg 193, men den er dårlig nok. Røstad Entreprenør har gitt det laveste anbudet på utbedring av den.
Denne strekningen ved kommunegrensen mellom Inderøy og Verran er ikke den dårligste på fylkesveg 193, men den er dårlig nok. Røstad Entreprenør har gitt det laveste anbudet på utbedring av den. (Bilde: Google)

8 anbud på utbedring av fv 193 i Nord-Trøndelag

Fylkesveg 193 i Nord-Trøndelag står foran en omfattende utbedring. Arbeidet blir utført i to faser. Første fase gjelder forberedende arbeid. Røstad Entreprenør fra Verdal har gitt det klart laveste anbudet på den jobben.

14,304 millioner kroner vil verdalingene ha. Ytterligere 7 entreprenører har gitt anbud:
Oddmund Groven fra Bjugn                    16,144 mill.
Veidekke                                                      17,529 mill.
BL Entreprenør fra Trondheim                17,597 mill.
Odd Einar Kne fra Steinkjer                      17,906 mill.
Kolbjørn Nilsskog fra Mosjøen                 18,044 mill.
Austad Maskinstasjon fra Inderøy           18,531 mill.
Tverås Maskin & Transport fra Stjørdal  19,197 mill.   

Fylkesveg 193 går mellom Fines i Verran kommune og Meltingen i Inderøy kommune, en strekning 13 km.

Vegen har ikke den standarden man bør kunne forlange. Det er grusdekke på alle de 13 kilometrene, og deler av vegen er svært smal og svingete. Den gjennomsnittlige bredden er bare 4 meter. På noen strekninger er vegen 3,1 bred. Flere bratte fjellskjæringer står helt i vegkanten uten grøft, mye vegetasjon hindrer sikten, og det mangler rekkverk flere steder.

I forbindelse med oppgraderingen skal vegen legges om på tre strekninger med en samlet lengde på ca. 3 km. På de øvrige 10 kilometrene skal nåværende veg utbedres. Det er ikke godkjent reguleringsplan for omleggingene, derfor blir det bare arbeid på eksisterende veg i den første entreprisen.

Arbeidene består i å skifte ut stikkrenner, bedre vannavrenningen, utvide fjell- og jordskjæringer og utvide underbygningen. Overbygning og asfalt tas i neste fase.

I denne omgagen skal det sprenges ca. 100 000 kbm, skjæringen skal sikres med ca. 1 300 bolter, og 90 stikkrenner skal skiftes ut eller forlenges.

Høsten neste år blir jobben fullført.

Forsiden akkurat nå