Denne svingen ligger høyt opp i Tarmfjordbakken. Her skal skjæringen utvides og kurveradien reduseres. Standarden på de stiplete kantlinjene forteller det meste om behovet for oppgradering. (Foto: Google)
Denne svingen ligger høyt opp i Tarmfjordbakken. Her skal skjæringen utvides og kurveradien reduseres. Standarden på de stiplete kantlinjene forteller det meste om behovet for oppgradering. (Foto: Google)

7 vil rette ut Tarmfjordbakken

Tarmfjordbakken i Tana ser ut til å være et populært sted å jobbe. 7 entreprenører har meldt sin interesse for utbedre bakken. Det laveste anbudet, som er på 21,837 millioner kroner, er gitt av Anlegg Nord fra Alta.

Den eneste entreprenøren som er i nærheten av altaværingene er Mesta, som vil ha 22,601 mill. for jobben.

Veidekke er nr. tre med 26,283 mill., fulgt av SA Anlegg fra Fauske (27,479 mill.), Ole E. Sønvisen fra Alta (28,082 mill.) og Oscar Sundkvist fra Sør-Varanger (32,254 mill.).

Ett anbud ble forkastet fordi det ble levert etter at fristen hadde gått ut.

Tarmfjordbakken inngår i fylkesveg 98. Den ligger mellom to smale fjorder. Den ene er fjorden som bakken er oppkalt etter, den andre er Vestertana. Mellom fjordene er det en rygg. Strekningen som skal utbedres går mellom toppen av ryggen og bunnen av Tarmfjorden.

I dag her vegen for liten bredde og for dårlig geometri. Mye av vegen går i sidebratt terreng. Her er det setninger i ytterkant. Flere steder er det dårlig sikt på grunn av krappe svinger.

Nå skal vegen få en asfaltert bredde på 6,5 meter. Kurvene skal utbedres, og det blir ny overbygning og frostsikring på store deler av strekningen.

Oppdraget omfatter vegetasjonsrydding av 57 mål og sprenging av vel 38 000 kbm. Det skal graves og sprenges 3 140 meter grøfter, det skal legges 211 meter stikkrenner, og det skal monteres 1 800 stålrekkverk på trestolper.

Innen utgangen av oktober neste år må jobben være gjort.

 

Forsiden akkurat nå