112 000 kbm skal sprenges ut på en 1 800 meter lang strekning. En god del skal tas fra skjæringen øverst på bildet.
112 000 kbm skal sprenges ut på en 1 800 meter lang strekning. En god del skal tas fra skjæringen øverst på bildet. (Bilde: Statens vegvesen)

7 anbud på vegomlegging på Bømlo

7 entreprenører vil legge om fylkesveg 541 på Bømlo. Bertelsen & Garpestad leder konkurransen foran Vassbakk & Stol. De øvrige ligger en god del etter.

Det laveste anbudet er på 41,19 millioner kroner, det nest laveste på 43,93 mill.

Contexo holder tredjeplassen med et anbud på 49,77 mill., fulgt av Risa (52,87 mill.) og Bjelland & Birkeland Anlegg (53,50 mill.).

De to siste deltakerne i konkurransen ga anbud høyere enn 60 millioner.

De laveste prisene ligger litt i underkant av byggherreoverslaget.

Vegen som skal omlegges går mellom Tjong og Løvegapet, en strekning på 1 800 meter. Oppdraget er et av 18 delprosjekter i Bømlopakken, som har en anslått totalkostnad på en milliard 2009-kroner.

Den nye vegen får en bredde på 7,5 meter, inkludert skuldre. Over en strekning på 200 meter blir det gang/sykkelveg. Oppdraget omfatter også utbedring av 300 meter av nåværende veg.

Langs vegen skal det legges 700 meter kabel for veglys og 2 400 meter kabel for et lokalt kraftlag.

Oppdraget omfatter store masseflyttinger. 112 000 kbm skal sprenges og 50 000 kbm jord- og myrmasser skal graves ut.

Innen 1. november neste år må jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå