Dette er til stor glede for tømmernæringen, ifølge Hareide.
Dette er til stor glede for tømmernæringen, ifølge Hareide. (Foto: Tor Livius Midtbø/SD)

65 millioner kroner til 10 viktige fylkesveier for tømmertransport

Nå får fylkesveiene et løft, ifølge samferdselsministeren.

– Fylkesveiene trenger et løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allerede gjennom budsjettforhandlingene for 2020 og 2021. Nå følger vi opp disse forhandlingene og fordeler om lag 65 millioner kroner til utbedring av fylkesveier som er viktige for tømmertransport. Det vil gi bedre veier for både folk og næringstransport i hele Norge, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

For 2021 er det satt av 20 millioner kroner til utbedringer av fylkesveier som er viktige for tømmertransport. I tillegg kommer det overførte midler fra 2020, slik at det samlet for 2021 blir utbetalt 46,9 millioner kroner. I tillegg er det for 2022 gitt tilsagn for 19,6 millioner kroner.

– Det har vært vanskelig for fylkeskommunene å planlegge ferdig aktuelle prosjekter og gjennomføre byggingen. Derfor overførte vi en stor del av bevilgningen fra 2020 til 2021. Det er til stor glede for tømmernæringa, seier Hareide.

Statens vegvesen har fordelt midlene basert på forslag fra fylkeskommunene: 

Vei/bru

Fylkeskommune

Kostnads-overslag (mill. kr)

Fordeling av midler i mill. kr

 

 

 

2021                         2022

Fylkesvei 139 Fluberg hengebru

Innlandet

17,2

10,2

7,0

Fylkesvei 417 Kvam

Innlandet

2,7

2,7

 

Fylkesvei 210 Fossing

Vestfold og Telemark

3,4

3,4

 

Fylkesvei 78 Fossen

Agder

4,4

   

Fylkesvei 461 Kleveland

Agder

5,9

5,9

 

Fylkesvei 5392 Haugsklopp

Vestland

4,2

1,6

2,6

Fylkesvei 314 Liland

Vestland

1,6

1,6

 

Fylkesvei 65 Folla

Møre og Romsdal

20,0

10,0

10,0

Fylkesvei 6640 Husdal

Trøndelag

6,4

6,4

 

Fylkesvei 241 Dampen

Nordland

5,1

5,1

 

Sum

 

 

46,9

19,6

Les også

Forsiden akkurat nå