Kristina Hansen (AP) er fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskomune.
Kristina Hansen (AP) er fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskomune. (Foto: Lars Åke Andersen)

63 millioner til sjømatveier i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune fått tilskudd til tre veiprosjekter med byggeperiode i 2021og 2022.

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning for vedlikehold av fylkesveier hvor viktige strekninger for sjømatnæringa ble prioritert, der fylkene selv må stille med 60 prosent egenandel i prosjektene.

De tre prosjektene er:

  • Fv 8690 Storstein fergekai – 22 mill. kr.
  • fv 7886 Senja-Huselv til Husøy – 26 mill. kr.
  • Fv 86 Straumsbotn-Torsken – 15 mill. kr.

 Prosjektet langs fv 890/891 Tana bru-Berlevåg-Båtsfjord kom ikke med.

– Vi er veldig fornøyde med å få tilskudd til tre av fire søkte prosjekter. Sjømatnæringa i Troms og Finnmark er en stor bidragsyter til Norge som sjømatnasjon. Det er bra at vi får ekstra midler til å oppgradere infrastrukturen og med det tilrettelegge for at fisken kommer seg raskt og trygt fra kyst til marked. Oppgradering av disse veiene er viktig for næringslivet så vel som lokalbefolkninga, sier Kristina Hansen (AP), fylkesråd for samferdsel i en pressemelding.

 «Fra kyst til marked»

Troms og Finnmark fylkeskommune har gjennom strategien «fra kyst til marked» hatt fokus på blant annet fylkesveienes betydning innenfor næringsutvikling, verdiskaping og bosetting. Med bakgrunn i denne strategien har det blitt laget flere utredninger og analyser rundt næringstransport.

– Vi har særlig tre områder som peker seg ut innenfor transport innenfor fiske og akvakultur Senja, Skjervøy/Arnøy og Varangerhalvøya. Vi har fått midler til to av områdene. Jeg vil understreke at prosjektet langs fv 890/891 Tana bru-Berlevåg-Båtsfjord har midler i fylkeskommunens budsjett, og fremdriften vil gå som planlagt, sier fylkesråd Hansen (AP)

Forsiden akkurat nå