Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen lover mer penger og bedre forhold for syklistene i neste års statsbudsjett. Foto: Samferdselsdepartementet
Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen lover mer penger og bedre forhold for syklistene i neste års statsbudsjett. Foto: Samferdselsdepartementet

600 millioner til gang- og sykkelveger

Regjeringen satser på trafikksikkerhet i statsbudsjettet for 2016 og lover blant annet 600 millioner kroner til gang- og sykkelveger.

Oslo (NTB):  Dette er en dobling av bevilgningen i inneværende budsjett.

Til vedlikehold av vegdekker, særlig asfaltering, har regjeringen satt av 1,3 milliarder kroner, noe som vil gi nye vegdekker på om lag 1.400 kilometer riksveg.

2,5 milliarder kroner bevilges til vedlikehold og fornying av tunneler. Dette er 1,1 milliarder mer enn i inneværende budsjett.

Regjeringen foreslår dessuten 808 millioner til spesifikke trafikksikkerhetstiltak neste år, som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs vegene, vegbelysning, utbedringer av kurver og kryss, samt rekkverk.

– Vi skal gjøre det tryggere å ferdes på norske veger. Derfor fortsetter vi den brede satsingen på trafikksikkerhetsarbeid. I statsbudsjettet er det satsing på bedre veger og gang- og sykkelfelt, fortsatt satsing på tungbilkontroller, og tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Regjeringen legger også til grunn om lag 220 millioner kroner i ekstern finansiering av gang- og sykkelvegnettet. Samferdselsdepartementet opplyser at midlene i hovedsak vil bli benyttet til å etablere sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveger. (©NTB)

Forsiden akkurat nå