Ill:Rambøll
Ill:Rambøll

6,7 km bru planlegges over Trondheimsfjorden

Fosen regionråd har bevilget 500 000 kroner i kapital til et aksjeselskap som skal jobbe for realisering av Trondheimsfjordbrua.

Det er avisa Fosna-Folket som melder at regionrådet nå vil øke takten i arbeidet med en 6,7 km lang bru som vil gjøre det mulig å krysse strekningen Flakk – Rørvik på fem minutter. Ideen ble først lansert i 2012, og hvis den gjennomføres vil dette bli verdens lengste flytebru.

Brua som Rambøll har lansert, er en kombinert flyte- og skråstagbru. Planen er å bygge en skråstagbru med et hovedspenn på 700 meter fra Flakkgalten og ca 1050 meter ut fra land. Begge brutårnene vil stå på fjell; det ene brutårnet på Flakkgalten og det andre på 53 meters dyp lenger ute.

Ifølge Rambøll er en sideforankret flytebru den mest realistiske løsningen for å krysse de resterende 5,3 kilometerne over til Fosen. Verdens lengste flytebru er i dag 2,5 kilometer lange Hood canal bridge i Washington i USA, mens Nordhordalandsbrua er den lengste i Norge.

Rambøll har grovregnet på hva en slik bru vll koste, og har anslått en prislapp på 11,4 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå