Slik vil den nye E18 se ut vest for Larvikstunnelen. Farrisbrua kan ses i bakgrunnen. (Ill.: Rambøll)
Slik vil den nye E18 se ut vest for Larvikstunnelen. Farrisbrua kan ses i bakgrunnen. (Ill.: Rambøll)

6,3 km motorveg utlyst i Vestfold

9. januar 2014 er en dato å merke seg for entreprenører som fortsatt har kapasitet til store jobber. Da går fristen ut for å gi anbud på ny E18 mellom Bommestad og Sky i Vestfold.

Kontrakten gjelder anlegg av 6,3 km motorveg med standardklasse S9. Avstanden mellom ytterpunktene er nesten 7 km, men ikke hele strekningen inngår i entreprisen. Farrisbrua og litt av de tilstøtende vegene til denne er sendt ut på egen entreprise tidligere.

Hele den nye vegen ligger i Larvik kommune. To tunneler utgjør over halvparten av strekningen - den 2,8 km lange Larvikstunnelen og den 1,3 km lange Martineåstunnelen. Tunnelene går ikke bare i fjell, 310 meter av Larvikstunnelen og 90 meter av Martineåstunnelen er løsmassetunneler i betong. Begge tunnelene får to adskilte løp. Tunnelprofilet vil variere på grunn av ramper og krav til sikt, men det blir ikke mindre enn T9,5.

Det er ingen bruer i veglinjen i denne entreprisen, men det er en overgangsbru. Oppdraget omfatter også nye ramper på Farriseidet og justering av ramper ved Bommestad.

Masseuttaket blir betydelig. 662 000 kbm skal sprenges i tunnelene, 531 000 skal sprenges i dagen og 329 000 kbm skal graves ut. Overskudd av stein går til Hedrum pukkverk i Larvik. Øvrige overskuddsmasser går til tre deponier.

Til støp av bruer, portaler og løsmassetunneler vil det gå med 49 000 kvm forskaling, 4 000 tonn armering og 25 000 kbm betong. For øvrig skal det legges 64 000 tonn asfalt og settes opp 8 500 meter rekkverk.

Prosjekteringen av ny E18 mellom Bommestad og Sky er utført av Rambøll. Praktisk talt hele strekningen skal gå utenom nåværende E18. Deler av gamlevegen får ingen funksjon når den nye blir ferdig,og blir derfor fjernet. Tiltak på gamlevegen vil bli satt ut på egen entreprise senere. Det samme vil elektro- og SRO-installasjoner og lokale tiltak mot støy.

Den som får kontrakten på vegbyggingen må gjøre seg ferdig til sommeren 2017. Nyvegen tas i bruk i desember samme år.

 

Forsiden akkurat nå