54 tunneler og 6651 veilys: Ny, stor driftskontrakt på sørvestlandet 
(Illustrasjonsfoto: Otera Traftec)

54 tunneler og 6651 veilys: Ny, stor driftskontrakt på sørvestlandet 

Kontrakten varer i minst fem år og åtte måneder, og med alle opsjoner kan det bli nesten ti år i alt.

Nå har Vegvesenet sendt ut Driftskontrakt elektro 9351 Rogaland og Sunnhordland 2022-2027 i markedet.

Den handler om drift og vedlikehold av elektriske anlegg på 622 kilometer med europa- og riksveier og 41 kilometer med tilhørende gang- og sykkelveier.

Geografisk dekker kontrakten hele Rogaland og Sunnhordland, fra Lund i sør til Fitjar i nord.

Kontraktsperioden gjelder fra 1. januar 2022 og ut august 2027. Partene kan så bli enige om å forlenge kontrakten med ett, to eller tre år. Uansett har byggherren opsjon på å forlenge den med ett år, når det måtte være.

Noen av anleggene og installasjonene som skal holdes i drift:

 • 54 tunneler med elektriske anlegg hvorav fire er toløpstunneler
 • 20 værstasjoner
 • 79 trafikktellepunkt
 • 28 ATK-punkt
 • 72 variable eller fritekstskilt ved tunnel
 • 9 bruer med elektriske anlegg
 • 6651 veilys
 • 35 kameraer
 • 8 kaier med elektrisk utstyr
 • 109 trafikkstyringssystemer i dagen
 • 100 bruer og undergrunner med elektriske anlegg

Frist for å gi tilbud på kontrakten er 13. august.

Les også

Forsiden akkurat nå