Forslag til bru over Bjørnafjorden.
Forslag til bru over Bjørnafjorden. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

5 rådgivere vil ha fra 79 til 88 mill for å planlegge og utrede ny E39 Stord-Os

Det skiller bare 450.000 kroner mellom de to billigste tilbudene.

I november i fjor søkte Vegvesenet etter konsulenter som kunne lage detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny E39 mellom Ådland i Stord kommune og Svegatjørn ved Os i Bjørnafjorden kommune.

Fristen for å gi tilbud var først satt til 7. januar, men ble etter hvert utsatt til 28. januar.

Fem tilbud hadde kommet inn da fristen var ute:

Tilbyder Tilbudssum i kr. eks. mva.
Multiconsult 79.320.350
Cowi 79.766.450
Norconsult 81.198.035
Asplan Viak 82.397.730
Sweco Norge 88.282.920

NB: Tilbudene skal evalueres før noe er avgjort.

Reguleringen av E39 Ådland-Svegatjørn er et stort oppdrag som inkluderer to store og spesielle fjordkryssinger. Detaljene i konstruksjonene i fjordkryssingene blir ivaretatt av annen planlegging, mens veidelen på bruene skal inkluderes i reguleringsplanen.

Som Vegvesenet beskrev det i utlysingen: Å regulere 55 kilometer vei gjennom tre kommuner er sjelden vare i Norge, og fordrer at konsulent stiller med nødvendig kompetent personell for et slik oppdrag.

Frist for å levere første utkast av planforslaget er 10. februar 2022, mens komplett og kvalitetssikret planforslag skal leveres 30. mars 2022. Oppdraget varer ut januar 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå