Lengst nord på strekningen som skal utbedres er det allerede midtdeler, men vegen er for smal og kurven for krapp. Skjæringen på bildet skal utvides og blir 20 meter høy på det høyeste.
Lengst nord på strekningen som skal utbedres er det allerede midtdeler, men vegen er for smal og kurven for krapp. Skjæringen på bildet skal utvides og blir 20 meter høy på det høyeste. (Bilde: Google)

5 km E6 utbedres i Trøndelag

Fem kilometer av E6 gjennom Nord-Trøndelag skal utvides og utstyres med midtdeler. I den forbindelsen skal det etableres to forbikjøringsfelt med en samlet lengde på 2,5 km. 10. mai er datoen å merke seg for entreprenørene.

Strekningen ligger i Levanger kommune sør for selve byen. Det sørlige endepunktet er Vassmarka, det nordlige er Ronglan.

Det er to årsaker til at akkurat denne strekningen blir utbedret: Sør for Vassmarka skal en lang strekning utvides til fire felt i regi av Nye Veier. Nord for Ronglan er det en strekning med to felt som allerede er utstyrt med midtdeler.

 

14,75 meter bed

Total vegbredde der det er forbikjøringsfelt blir 14,75 meter. Det ene strekningen med tre felt blir 1 670 meter langt, den andre er 850 meter. Mellom dem blir det en 1 800 meter lang strekning med to felt. Det blir også en 680 meter lang to-feltsstrekning sør for det sørligste forbikjøringsfeltet. Vegen må utvides også der det bare blir to felt. Her blir ny vegbredde 12,5 meter.

E6 skal i hovedsak følge nåværende trasé, men lengst nord blir en kurve rettet ut.

Oppdraget omfatter etablering av veglys på hele strekningen. Det skal dessuten etableres veglys på E6 på en 1 000 meter lang strekning sør for Vassmarka.

 

107 000 kbm

Masseuttaket blir betydelig. 107 000 kbm skal sprenges ut. Det meste skal tas fra to  skjæringer, en i hver ende av de fem kilometrene.

Grunnforholdene er dårlige der vegen ikke går fjellgrunn. På deler av strekningen er det kvikkleire.

Utbyggingen foregår over to år. Den sørlige halvparten av strekningen tas først. Den nordlige blir ferdig til sommerferien 2018.

Flere har deltatt i prosjekteringen. Cowi har prosjektert veg og støyskjerming, Rambøll har tatt to bruer, Vegdirektoratet har tatt kulvertene, og Multiconsult har hatt ansvaret for geoteknikk.

Forsiden akkurat nå