5,4 km ny fv 17 i Nord-Trøndelag er utlyst

5,4 km ny fv 17 i Nord-Trøndelag er utlyst

Den første av de store jobbene på prosjektet Dyrstad-Sprova-Malm i Nord-Trøndelag er sendt ut på anbud. Innen 2. juni vil Vegvesenet ha pris på 5,4 km ny veg, hvorav 1,6 km går i tunnel.

Prosjektet omfatter til sammen 14,6 km ny veg i kommunene Steinkjer og Verran. De totale omkostningene er beregnet til 1,6 milliarder kroner. Vegene som skal legges om er fylkesveg 17 og fylkesveg 720.

Det første anleggsoppdraget på prosjektet ble utlyst i fjor høst. Det gjaldt først og fremst forberedende arbeider. Kontrakten til en verdi på rundt 20 millioner kroner, gikk til Odd Einar Kne fra Steinkjer.

Nå kommer den første store jobben. Den gjelder anlegg av ny fylkesveg 17 mellom Strømnes og Sprova på sørsiden av pollen Hjellbotn, som ligger innerst i Beitstadsundet. På denne strekningen ligger Strømnestunnelen ( 1 km) og Holmviktunnelen (0,6 km). Bygging av to korte bruer og etablering av to T-kryss inngår i oppdraget.

Neste oppdrag gjelder en 580 meter lang stålkassebrua over Beitstadsundet. Bygging av den vil bli utlyst før sommerferien.

Ytterligere to store oppdrag vil bli utlyst før året er omme. I løpet av 2019 skal alle oppdragene være fullført. Da er fylkesveg 17 lagt over til sørsiden av Hjellbotn, og fylkesveg 720 går langs nordvestsiden av Beitstadsundet.

Forsiden akkurat nå