Brua over Saltstraumen. Den er en del av fylkesvei 17.
Brua over Saltstraumen. Den er en del av fylkesvei 17. (Foto: Google Maps)

476 bruer i Nordland skal kontrolleres i minst to år

38 av dem skal også inspiseres under vann.

Nordland har lyst ut kontrakten Hovedinspeksjon bru og fergekai Nordland fylkeskommune 2020-2022, og den dreier seg først og fremst om tilstandskontroll.

Jobben skal utføres i henhold til håndbok V441 «Bruinspeksjon». Hovedinspeksjonen skal danne grunnlag for å supplere eller justere inspeksjonsplaner og vedlikeholdsplan og sette opp slike planer dersom disse ikke eksisterer.

Ifølge fylket er det i pr. nå registrert 476 bruer i Nordland som skal ha hovedinspeksjon fra og med i år og til og med 2022. Oppdraget gjelder alle brutyper, også bruer i fylling, gang- og sykkelveibruer og henge- og skråstagbruer.

Det er noe variasjon i antall bruer som skal ha hovedinspeksjon hvert år i perioden.
Av disse er det 38 bruer som også skal ha hovedinspeksjon under vann. Dessuten skal det gjennomføres hovedinspeksjon både over og under vann på 74 ferjekaier fordelt over tre år.

Fylket opplyser at fordeling pr. år vil variere for alle konstruksjonene, ut fra når de forskjellige bruene sist hadde hovedinspeksjon.

Oppdraget skal starte 17. juni i år, og varer ut 2022. Men det er muligheter for fornyelse i 1+1 år.

Frist for å gi tilbud på jobben er 25. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå