NYHETER

450 demonstrerte mot E39 – og ble hørt

450 moldensere gikk ut i vinternatten onsdag 11. februar og demonstrerte mot at en ny E39-trasé skal videreføres fra Møreaksen og nordover via Molde sentrum. Demonstrantene ble tatt hensyn til da bystyret dagen etter vedtok Bypakken.

Kjell Herskedal
12. feb. 2015 - 08:15

Meningen er å bygge en omkjøringsveg i tunnel for E39 fra Haukeabøen vest for Molde. Hvor lang denne tunnelen blir er usikkert. Foreløpig er planen at den skal passere bak sentrum og komme ut øst for den tetteste sentrumsbebyggelsen. Der skal den gå over i en firefelts veg i dagen til erstatning for dagens tofelts veg fram til flyplassen på Årø. Dette misliker mange av innbyggerne i Molde.

Lengden på E39-tunnelen blir først bestemt i 2018. Dagen etter demonstrasjonen, torsdag 12. februar, vedtok Molde bystyre Bypakken som inkluderer firefelts veg øst for byen, med gang- og sykkelveger og bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk. Bypakken forutsetter 30 prosent statlig finansiering, 5 prosent kommunal og 5 prosent fylkeskommunal finansiering. Resten skal hentes inn gjennom bompenger. Moldes bypakke skal koste 2,6 milliarder kroner og bompengeandelen skal finansieres med 16 kroner for liten bil per passering.

 

Lang tunnel utenfor byen

-Målet mitt er å bygge en så lang tunnel for E39 mot øst som det er mulig å få til, sa byens ordfører, Torgeir Dahl, da han møtte demonstrantene på rådhusplassen. Dahl sa samtidig at han – om nødvendig – måtte akseptere at deler av den nye E39 ble bygd i dagen gjennom Molde.

Dette utspillet fra Dahl ble fulgt opp på bystyremøtet dagen etter der fire partier stilte seg bak et forslag om å be Statens vegvesen vurdere en enda lengre omkjøringstunnel enn den man hittil har lagt til grunn for E39 gjennom Molde. Forslaget kom helt klart som et direkte resultat av folkets reaksjon, og ble altså vedtatt med stort flertall. 

Mange mener det blir feil at Moldes innbyggere skal betale en statlig stamveg gjennom bompenger. Aksjonsleder Terje Tovan mener også at slik bypakken er planlagt, er den mer trafikkfremmende enn trafikkhemmende for biltrafikken.

 

 

Alternativer finnes

Alternative traséer for E39 finnes, men må da legges i en sløyfe via Moldes nabokommune, Fræna. Denne vil gi 12 kilometer lengre distanse til Molde sentrum, og det vil – ifølge ordføreren – føre til at bilister som skal til Molde velger korteste veg uansett. 5500 pendler inn til byen på jobb hver dag. Vegvesenets målinger viser at så mye som 70 prosent av bilistene som kommer langs dagens E39 i dette området har Molde som endelig mål.

Ordfører Torgeir Dahl er klar på at han ikke vil akseptere at det blir satt trafikk på nye E39 gjennom Molde før de nye trafikkløsningene gjennom byen er ferdige. Møreaksen er beregnet å være ferdig en gang mellom 2020 og 2025.

E39-trafikken går i dag med ferje til/fra Molde og Vestnes. Mesteparten av trafikken som ikke skal til Molde fortsetter videre østover i retning Sunndalsøra (fv 62) og nordover mot Kristiansund/Trondheim (E39). Trafikken er allerede nå oppe i over 18.000 ÅDT på det mest trafikkbelastede målepunktet øst for Molde sentrum. Det er store køproblemer morgen og ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen er det nokså nær sammenbrudd på dagens tofelts veg øst for byen. Ettersom ferjekaia også ligger øst for sentrum, er det derimot ikke problemer med sentrumstrafikken forårsaket av E39. Dette vil endre seg når Møreaksen kommer.

 

Flere pakker kommer

Det arbeides med tilsvarende bypakkeløsninger både i Ålesund og Kristiansund, og det er en forutsetning at alle de tre Møre-byene skal starte bompengeinnkreving samtidig. Ålesunds bypakke er beregnet å koste 4,5 milliarder kroner og Kristiansunds bypakke 2,55 milliarder kroner. Molde er den eneste av byene som har problematikken med E39 forbi sentrum i tillegg til de lokale trafikkløsningene gjennom bypakken.

Bompengene for liten bil er beregnet til 25 kroner i Kristiansund, 16 kroner i Molde og 20 kroner i Ålesund per passering.

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.