Sykkelvei ved Økern i Oslo.
Sykkelvei ved Økern i Oslo. (Bilde: Svein Nordrum / NTB scanpix)

4 milliarder kroner til gang- og sykkelveger

Regjeringen legger til rette for bruk av 4 milliarder kroner til gang- og sykkelveger utenfor de ni største byene i landet.

– Midler til gang- og sykkelveger langs riksvegene utenfor de ni største byområdene inngår i en samlet ramme på 36,9 milliarder kroner til programområdetiltak til riksveg. Aktuelle gang- og sykkeltiltak vil bli konkretisert i arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram, sier Samferdselsdepartementet til Dagsavisen.

Pengene er en del av en større pott på 11,7 milliarder som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tidligere omtalt overfor avisen. Det beløpet fordeler seg over årene 2018–2029 og omfatter «programområdemidler utenfor de ni største byområdene, tilskuddsordningen og sykkelekspressveier i de ni største byområdene».

I rammen på 11,7 milliarder kroner, er det lagt til grunn 4 milliarder kroner til gang- og sykkelveger, men den endelige fordelingen av programområdemidlene vil altså skje senere, ifølge departementet.

Forsiden akkurat nå