De som vil drive tunnelen gjennom Sørkjosfjellet, må gi anbud innen 12. juni. (Ill.: Statens vegvesen)
De som vil drive tunnelen gjennom Sørkjosfjellet, må gi anbud innen 12. juni. (Ill.: Statens vegvesen)

4,7 km lang tunnel i Troms på anbud

Hovedjobben på prosjektet E6 Sørkjosfjellet er lyst ut med frist 12. juni. Innen den datoen må entreprenørene finne ut hvor mye de skal ha for å drive en 4,7 km lang tunnel i Nord-Troms.

I tillegg til driving og sikring av tunnelen omfatter entreprisen støp av to portaler med lengder på 28 og 19 meter og en kort kulvert. Inne i tunnelen skal det bygges to tekniske rom.

I følge Vegvesenets beregninger vil det bli sprengt ut 350 000 kbm ra tunnelen. Av dette går 160 000 til veganlegg, resten legges i depot. 58 800 kvm skal asfalteres.

Entreprisen omfatter bare driving og sikring av tunnelen. Forskjæringer og tilstøtende veger er satt ut på en egen entreprise. Kontrakten gikk til Målselv Maskin og Transport. Elektroarbeid settes ut senere.

Tunnelen skal gå gjennom kommunene Nordreisa og Kvænangen. Nåværende E6 over Sørkjosfjellet holder en standard som ikke er en europaveg verdig. Tunnelen inngår i en 10,5 km lang ny strekning. Når anlegget blir ferdig, vil det høyeste punktet ligge ca. 125 meter lavere enn nå. Veg i dagen vil i hovedsak følge nåværende trasé, men standarden blir betydelig hevet.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 872 millioner 2013-kroner. Statens vegvesen har utført prosjekteringen selv.

Byggherren tar sikte på anleggstart 11. august. Tunneljobben skal være fullført ved årsskiftet 2016/2017.

Forsiden akkurat nå