31 kontrakter til 750 mill: 650 km riksvei skal få ny asfalt i år
(Foto: Knut Opeide)

31 kontrakter til 750 mill: 650 km riksvei skal få ny asfalt i år

Det inkluderer 100 millioner kroner i ekstra tildeling som kom i korona-tiltakspakken.

I løpet av årets sesong blir 650 kilometer riksvei i Norge asfaltert, skriver Vegvesenet i en melding.

Statens vegvesen inngår i disse dager 31 kontrakter til en samlet verdi av 750 millioner kroner for årets asfaltlegging. Kontraktene utgjør i overkant av 650 kilometer riksvei. Summen inkluderer 100 millioner kroner i den ekstra tildelingen som kom i korona-tiltakspakken rett før påske.

I gjennomsnitt var det 2,8 tilbydere til hver kontrakt.

Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. Foto: Jarle Skoglund

I starten av mai legges den første asfalten. Vegvesenets entreprenører kommer til å legge over 500.000 tonn asfalt på riksveiene i løpet av sesongen.

– Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres mindre omfattende arbeid over kortere strekninger, sier Thor Asbjørn Lunaas ved divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen i meldingen.

Les også

Miljøsertifikat for asfalt og CO-vekting

I kontraktene stilles det krav om internasjonalt miljøsertifikat for de mest brukte massetypene, såkalt EPD (Environmental Product Declaration). Dette viser blant annet hvor mye CO2 som slippes ut for hvert tonn asfalt. I enkelte av årets kontrakter ble CO2-utslipp og spesifiserte tilleggsytelser benyttet til å justere konkurransesummen ved tildeling av kontraktene.

Les også

Målinger gir god oversikt over tilstanden

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksveiene. Det skjer med en laserskanner som er montert på en bil. Etaten får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på veinettet. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Les også

 

Forsiden akkurat nå