30 prosent opp for Veidekke

30 prosent opp for Veidekke

Veidekke omsatte i årets første kvartal for 5,2 milliarder kroner, 30 prosent høyere enn i fjor. Resultat før skatt ble 4 millioner kroner, mot et underskudd på 63 millioner i samme periode i fjor.

Den gode utviklingen fortsetter i Veidekke. I årets første kvartal var omsetningen 5,2 milliarder kroner, noe som er 30 % høyere enn året før. Resultat før skatt ble 4 millioner kroner, mot et underskudd på 63 millioner i samme periode i fjor.

- Første kvartal er et utgiftskvartal for Veidekke. Vi ser likevel en tydelig bedring i forhold til fjoråret. De fleste enhetene har hatt en god utvikling i årets første tre måneder, og resultatet bekrefter at tiltakene har gitt effekt og at vi leverer «godt håndverk» i hele konsernet, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Veidekkes omsetning i første kvartal ble 5 228 millioner kroner (4 049) og resultat før skatt 4 millioner kroner (-63). Det gir en resultatmargin på 0,1 % (-1,6). Samlet ordrereserve er nå på 18,1 milliarder kroner (16,8). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultat pr. aksje ble 0,20 kroner (-0,40).

- De skandinaviske markedene er i fremgang, og vi gleder oss spesielt over at det svenske markedet er tilbake. Resultatfremgangen relateres først og fremst til høyere aktivitet og prosjektmarginer i entreprenørvirksomhetene, men også til bidrag fra prosjektsalg og høy aktivitet i den svenske eiendomsvirksomheten, fortsetter Giske.

 

Entreprenør

Entreprenørvirksomheten viser vekst og marginforbedringer både i Norge, Sverige og Danmark i første kvartal. Omsetningen øker med over 20 %, og resultatet er nesten fordoblet sammenlignet med fjoråret. I Norge var veksten sterkest i anleggsmarkedet, mens den i Sverige var størst innen bolig- og yrkesbygg. Ordrereserven er noe redusert i Norge grunnet boligmarkedet, mens den har økt kraftig i Sverige og Danmark.

Omsetning for entreprenørvirksomheten var 4 318 millioner kroner (3 590) og resultat før skatt 87 millioner kroner (46).

 

Industri

Veidekke hadde god uttelling på de statlige asfaltkontraktene, og har også en god del asfaltering på større infrastrukturprosjekter som nå gjennomføres i Norge. Selskapet har også fått flere nye femårskontrakter for drift og vedlikehold.

 

Forsiden akkurat nå